"En hensigtsmæssig tang" - Simpsons tang 150 år

Børdahl PE, Hem E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Til tross for økt antall keisersnitt og vakuumekstraksjoner er tangforløsninger fremdeles et av de hyppigste operative inngrep i en fødeavdeling. Det har de siste 30 år vært en økning av den stadig mer aktive fødselshjelp.

Mer enn 600 typer fødselstenger er beskrevet detaljert, men bare tre av dem er i bruk i Norge i dag: Simpsons og Kiellands tang ved hodeleie, og Pipers tang for sistkommende hode ved setefødsel. Den eldste og desidert mest brukte tang, er skotten James Young Simpsons (1811-70). I år er det 150 år siden han presenterte den for første gang.

I artikkelen beskrives James Young Simpson, hans tang og dens posisjon i norsk fødselshjelp.

Anbefalte artikler