Fødselstangens innføring i Norge - et 250-årsminne

Børdahl PE, Hem E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den tyskfødte Johan Gottfried Erichsen (1713-68), stadsfysikus i Bergen fra 1747, utførte trolig den første tangforløsning i Norge, 14. februar 1748. Moren overlevde etter å ha ligget i fødsel i fem døgn, barnet døde. Fødselstangen som hadde vært en hemmelighet i Chamberlen-familien i England, ble kjent i videre kretser to-tre tiår tidligere. Erichsen, som er den første “man-midwife” i Norge - legen som fødselshjelper - hadde lært fødselshjelp i Paris av Grégoire den yngre. Han behersket både indre vending av fosteret og tangforløsning.

Artikkelen tar for seg Erichsens medisinske og obstetriske bakgrunn, hans innsats som stadsfysikus i Bergen og hans kvalifikasjoner for operativ fødselshjelp. Han arbeidet i en tid da fødselstangen revolusjonerte fødselshjelpen, brakte mennene inn i fødselsstuen og gjorde fødselshjelp til et medisinsk fag. Fødselshjelp ble en del av den medisinske vitenskap, og legene fikk gjennom tangen et redskap som muliggjorde at også barnet kunne reddes ved vanskelige forløsninger.

Anbefalte artikler