Bovim G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bovim G

Austgulen R, Bovim G, Ellingsen AS, Lindmo T
20.08.1999
Sammendrag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet planlegger et utdanningstilbud innenfor medisinsk grunnutdanning der medisinsk teknologi utgjør et hovedelement. Tilbudet ønskes etablert fra...
Tallaksen CME, Bovim G
20.10.1998
Sammendrag Tiamin, eller vitamin B 1 , var blant de første vitaminene som ble oppdaget. Indikasjoner for tiaminbehandling synes imidlertid å være dårlig standardisert, både med hensyn på indikasjoner...
Hagen K, Mellgren SI, Bovim G
30.09.1998
Sammendrag Myelin dannes av schwannske celler i det perifere nervesystem, mens det er dannet av oligodendrocytter i sentralnervesystemet. Fordi myelin utgår fra ulike celler, er det relativt uvanlig...
Dietrichs E, Bovim G
20.08.1998
Klinisk håndtering av sykdommer i hjernen og resten av nervesystemet er i rivende utvikling. Tidligere ble neurologien av mange - til dels med rette - oppfattet som en rent diagnostisk spesialitet...
Hagen K, Bovim G
20.06.1998
Sammendrag Den arvelige hjerneinfarktsykdommen (cerebral autosomal dominant arteriopati med subkortikale infarkter og leukoencefalopati, CADASIL) presenteres. Minst 50 ulike slekter i åtte europeiske...
Pettersen HB, Bovim G, Brodal P, Øgreid D, Fønnebø V
20.08.1997
Sammendrag Studieplanene ved de fire medisinske fakultetene i Norge har i de senere år gjennomgått til dels store forandringer når det gjelder form og innhold. I dag har vi fire medisinske...
Bovim G, Gilhus NE
20.11.1996
Sammendrag De terapeutiske mulighetene for neurologiske pasienter er blitt betydelig forbedret. Det er imidlertid for få spesialister til å dekke antall stillinger, og for få stillinger til å dekke...
Dukefoss TT, Bovim G, Johnsen H-J
30.04.1996
Ikke smerter alene Sammendrag Glossopharyngeusneuralgi er en sjelden tilstand. Det er mange likhetstrekk mellom glossopharyngeusneuralgi og trigeminusneuralgi. Sannsynligvis er de patofysiologiske...