Neurologi - kan rekrutteringen dekke behovet?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De terapeutiske mulighetene for neurologiske pasienter er blitt betydelig forbedret. Det er imidlertid for fåspesialister til å dekke antall stillinger, og for få stillinger til å dekke det reelle behovet for neurologer. For åundersøke rekrutteringen fremover har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant avdelingsoverleger ogspesialistkandidater. Dessuten er Legeforeningens tallmaterialer analysert.

  I oktober 1995 var 209 leger godkjente spesialister i neurologi, hvorav 165 var 67 år eller yngre. 16 av de 115neurologstillingene ved region-, sentral- og fylkessykehus var ubesatte. Mest utsatt var stillinger i sykehus utenneurologisk sengeavdeling. De siste årene er gjennomsnittlig 7-8 nye spesialister blitt godkjent per år. Dette er noemer enn det antall neurologer som pensjoneres. Når de store etterkrigskullene pensjoneres rundt år 2010, vil avgangenoverskride rekrutteringen. De fleste som arbeider i assistentlegestillinger ved neurologiske avdelinger ønsker å blineurologer. Spesialistkandidatenes entusiasme for neurologi er hovedmotivasjonen for å bli i faget. Tjeneste vedneurokirurgisk avdeling ble oppgitt som en flaskehals i spesialistutdanningen i helseregion 1 og 2.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media