Tiaminbehandling i dag

Tallaksen CME, Bovim G Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Tiamin, eller vitamin B1, var blant de første vitaminene som ble oppdaget. Indikasjoner for tiaminbehandling synes imidlertid å være dårlig standardisert, både med hensyn på indikasjoner, pasienter og behandlingsvarighet. Beriberi og Wernickes encefalopati var de første sykdommer assosiert med tiaminmangel. Det er viktig at leger, både i sykehus og i praksis, er kjent med de forskjellige pasientgrupper som kan utvikle tiaminmangel, og at de er i stand til å kjenne igjen symptomene så snart som mulig. Forsinket tiaminbehandling medfører ofte sekveler for pasienter. Vi gir i artikkelen en kort oversikt over tiaminets fysiologi og over de vanligste symptomer ved tiaminmangel, og vi kommer med retningslinjer om terapi for de forskjellige grupper av pasienter.

Anbefalte artikler