Medisinstudiet i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Studieplanene ved de fire medisinske fakultetene i Norge har i de senere år gjennomgått til dels store forandringer nårdet gjelder form og innhold. I dag har vi fire medisinske studieplaner som er relativt ulike både i oppbygging og ivalg av pedagogiske metoder. Vi ønsker med denne oversiktsartikkelen å belyse hvordan de enkelte studieplanene er bygdopp. Til tross for ulikheter er det også mange likheter. Alle studieplanene har perioder da studentene er utplassert ikommunehelsetjenesten og ved lokalsykehus, alle har innlagt en eller annen form for hovedoppgave for studentene, ogalle vil legge til grunn de samme krav til praktiske kliniske ferdigheter som studentene må beherske før deuteksamineres. Eksamenene er organisert forskjellig, både når det gjelder antall, innhold (fageksamener eller ikke) ogevaluering (karakterer eller ikke). Fire ulike studieplaner er sannsynligvis en styrke for utdanningen av leger iNorge. Bare fremtidige evalueringer vil kunne avgjøre om de ulike studieplanene fører til ulikheteri studentenesinnlæring av teoretisk og praktisk kunnskap.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media