Medisinstudiet i Norge

Pettersen HB, Bovim G, Brodal P, Øgreid D, Fønnebø V Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Studieplanene ved de fire medisinske fakultetene i Norge har i de senere år gjennomgått til dels store forandringer når det gjelder form og innhold. I dag har vi fire medisinske studieplaner som er relativt ulike både i oppbygging og i valg av pedagogiske metoder. Vi ønsker med denne oversiktsartikkelen å belyse hvordan de enkelte studieplanene er bygd opp. Til tross for ulikheter er det også mange likheter. Alle studieplanene har perioder da studentene er utplassert i kommunehelsetjenesten og ved lokalsykehus, alle har innlagt en eller annen form for hovedoppgave for studentene, og alle vil legge til grunn de samme krav til praktiske kliniske ferdigheter som studentene må beherske før de uteksamineres. Eksamenene er organisert forskjellig, både når det gjelder antall, innhold (fageksamener eller ikke) og evaluering (karakterer eller ikke). Fire ulike studieplaner er sannsynligvis en styrke for utdanningen av leger i Norge. Bare fremtidige evalueringer vil kunne avgjøre om de ulike studieplanene fører til ulikheteri studentenes innlæring av teoretisk og praktisk kunnskap.

Anbefalte artikler