Myelinsykdommer med affeksjon av både det sentrale og det perifere nervesystem

Hagen K, Mellgren SI, Bovim G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Myelin dannes av schwannske celler i det perifere nervesystem, mens det er dannet av oligodendrocytter i sentralnervesystemet. Fordi myelin utgår fra ulike celler, er det relativt uvanlig at sykdomstilstander gir affeksjon av myelin i både det sentrale og det perifere nervesystem. Vi gir en kortfattet oversikt over noen slike tilstander.

Samtidig forekomst av multippel sklerose og kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikuloneuropati er beskrevet, men forekommer sjelden. Ved kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyradikuloneuropati er det angitt tegn på demyelinisering i sentralnervesystemet hos ca. 5%. Multippel sklerose og hypertrofisk neuropati er rapportert, likeledes demyelinisering i det sentrale nervesystem, ved både Guillain-Barres syndrom og Miller-Fishers syndrom. Metakromatisk leukodystrofi, Krabbes sykdom og adrenoleukodystrofi er alle metabolske sykdommer der det forekommer dysmyelinisering i sentralnervesystemet og en demyeliniserende perifer neuropati.

Nylig er det beskrevet en norsk familie der det hos flere personer er påvist tegn på demyelinisering i så vel det sentrale som det perifere nervesystem. Sykdomsopphopningen i denne familien er forenlig med autosomal dominant arvegang. Årsaken er ukjent.

Anbefalte artikler