Glossopharyngeusneuralgi

Dukefoss TT, Bovim G, Johnsen H-J Om forfatterne
Artikkel

Ikke smerter alene

Sammendrag


Glossopharyngeusneuralgi er en sjelden tilstand. Det er mange likhetstrekk mellom glossopharyngeusneuralgi og trigeminusneuralgi. Sannsynligvis er de patofysiologiske mekanismene for de to tilstandene like. Medikamentell behandling er førstevalg. Resultatene ved kirurgisk behandling er blitt betydelig bedre de senere år, og sannsynligvis vil anvendelsen av slik behandling øke. I utgangspunktet er tilstanden ikke livstruende, men den kan gi opphav til autonome forstyrrelser med et dramatisk sykdomsbilde. Vi presenterer to pasienter med glossopharyngeusneuralgi, den ene med autonome forstyrrelser i form av asystoli og uttalt arteriell hypotensjon i tilslutning til smerteanfall.

Anbefalte artikler