Glossopharyngeusneuralgi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ikke smerter alene

  Sammendrag

  Glossopharyngeusneuralgi er en sjelden tilstand. Det er mange likhetstrekk mellom glossopharyngeusneuralgi ogtrigeminusneuralgi. Sannsynligvis er de patofysiologiske mekanismene for de to tilstandene like. Medikamentellbehandling er førstevalg. Resultatene ved kirurgisk behandling er blitt betydelig bedre de senere år, og sannsynligvisvil anvendelsen av slik behandling øke. I utgangspunktet er tilstanden ikke livstruende, men den kan gi opphav tilautonome forstyrrelser med et dramatisk sykdomsbilde. Vi presenterer to pasienter med glossopharyngeusneuralgi, den enemed autonome forstyrrelser i form av asystoli og uttalt arteriell hypotensjon i tilslutning til smerteanfall.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media