Teknologisk medisin - spesiallinje for medisinsk grunnutdanning

Austgulen R, Bovim G, Ellingsen AS, Lindmo T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet planlegger et utdanningstilbud innenfor medisinsk grunnutdanning der medisinsk teknologi utgjør et hovedelement. Tilbudet ønskes etablert fra høsten 2000. Begrunnelsen for et slikt utdanningstilbud er todelt. Medisinsk praksis preges i økende grad av medisinsk teknologi. Ved å utdanne medisinere med kompetanse innen teknologi vil samvirket mellom medisinske og teknologiske fagmiljøer kunne bedres og uutnyttede potensialer utløses. I tillegg er det slik at et synkende antall kandidater med medisinsk grunnutdanning rekrutteres til forskning. Dette gjelder også medisinsk-teknologisk forskning. Forskeropplæring inngår i det planlagte undervisningstilbudet, og linje for teknologisk medisin kan derfor betraktes som et tiltak for å bedre forskerrekrutteringen.

Anbefalte artikler