Teknologisk medisin - spesiallinje for medisinsk grunnutdanning

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet planlegger et utdanningstilbud innenfor medisinsk grunnutdanning dermedisinsk teknologi utgjør et hovedelement. Tilbudet ønskes etablert fra høsten 2000. Begrunnelsen for et sliktutdanningstilbud er todelt. Medisinsk praksis preges i økende grad av medisinsk teknologi. Ved å utdanne medisinere medkompetanse innen teknologi vil samvirket mellom medisinske og teknologiske fagmiljøer kunne bedres og uutnyttedepotensialer utløses. I tillegg er det slik at et synkende antall kandidater med medisinsk grunnutdanning rekrutterestil forskning. Dette gjelder også medisinsk-teknologisk forskning. Forskeropplæring inngår i det planlagteundervisningstilbudet, og linje for teknologisk medisin kan derfor betraktes som et tiltak for å bedreforskerrekrutteringen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media