Klinisk oversikt
24.04.2019
Essensiell tremor rammer nesten 1 % av befolkningen og kan være svært hemmende. Fortsatt er mye uklart rundt patofysiologi, miljøfaktorer og genetiske årsaker. Sannsynligvis rommer diagnosen flere...
08.04.2019
Diagnosing different types of headache correctly can be challenging, but is the most important prerequisite for optimal treatment. Controlled use of acute medications and prophylaxis is recommended...
03.04.2019
Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende...
25.03.2019
Magnetic resonance spectroscopy (MR spectroscopy) provides information on various tissue metabolites and is a supplement to standard diagnostic MR imaging. This article describes MR spectroscopy...
25.03.2019
Magnetresonansspektroskopi (MR-spektroskopi) gir informasjon om ulike vevsmetabolitter og er et supplement til ordinære diagnostiske MR-undersøkelser. I denne artikkelen beskrives funn ved MR-...
11.03.2019
De fleste barn med komplekse medfødte hjertefeil overlever i dag til voksen alder. Kirurgisk palliasjon med Fontan-sirkulasjon har revolusjonert behandlingen av de mest utfordrende pasientene med...
19.02.2019
Fibromuskulær dysplasi rammer muskulaturen i små og middelsstore arterier. Tilstanden har ukjent etiologi og sees hyppigst hos middelaldrende kvinner, men kan ramme begge kjønn i alle aldre. Ved...
12.02.2019
Hand eczema is the commonest work-related skin disease and most often affects those engaged in ‘wet work’. Collaboration between general practitioners, dermatologists and occupational physicians is...
05.02.2019
Håndeksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen og forekommer oftest i «våtyrker». Samarbeid mellom fastlege, hudlege og arbeidsmedisiner er gjerne nødvendig for å finne ut om...
29.01.2019
Periurethral injection offers an alternative to the current main method for surgical treatment of stress incontinence in women, which is a polypropylene sling that is placed without tension below the...