Streptokokkinfeksjoner i hud og bløtdeler

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Betahemolytiske streptokokker er den dominerende årsak til erysipelas, men også til dypere cellulitt og nekrotiserende fasciitt.

  Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen
  Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen

  Min avhandling omhandlet for det første nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner forårsaket av betahemolytiske streptokokker. Retrospektive data fra Haukeland universitetssykehus for perioden 2000 – 09 viste en insidens på 1,4 per 100 000 innbyggere per år for gruppe A-streptokokker og 0,2 per 100 000 per år for gruppe C- og gruppe G-streptokokker. En betydelig sykdomsbyrde hos pasientgruppen ble påvist – i form av en høy andel med sjokk, intensivbehandling og død. Omtrent halvparten av dem med gruppe A-streptokokkinfeksjoner var friske fra før. Bakteriegener assosiert med høy virulens, inkludert emm1, emm3 og Spea, var vanlige blant gruppe A-streptokokkene.

  Vi gjorde deretter en prospektiv studie med 216 pasienter innlagt med moderate infeksjoner i form av cellulitt og erysipelas. Betahemolytiske streptokokker var sikker eller sannsynlig årsak i 85 % av tilfellene. Også hos pasientene uten typiske streptokokkassosierte tegn, som skarpt avgrenset erytem, var streptokokker vanligste årsak. Vi fant dessuten at blant annet overvekt og hjerte- og karsykdom var assosiert med forsinket behandlingsrespons. Mange faktorer utover etiologi, resistens og antibiotikavalg har således betydning for forløpet av streptokokksykdom.

  Disputas

  Trond Bruundisputerte for ph.d.-graden 7.6.2016 ved Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er Clinical and bacterial diversity in streptococcal skin and soft tissue disease.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media