Streptokokkinfeksjoner i hud og bløtdeler

Trond Bruun Om forfatteren

Betahemolytiske streptokokker er den dominerende årsak til erysipelas, men også til dypere cellulitt og nekrotiserende fasciitt.

Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen

Min avhandling omhandlet for det første nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner forårsaket av betahemolytiske streptokokker. Retrospektive data fra Haukeland universitetssykehus for perioden 2000 – 09 viste en insidens på 1,4 per 100 000 innbyggere per år for gruppe A-streptokokker og 0,2 per 100 000 per år for gruppe C- og gruppe G-streptokokker. En betydelig sykdomsbyrde hos pasientgruppen ble påvist – i form av en høy andel med sjokk, intensivbehandling og død. Omtrent halvparten av dem med gruppe A-streptokokkinfeksjoner var friske fra før. Bakteriegener assosiert med høy virulens, inkludert emm1, emm3 og Spea, var vanlige blant gruppe A-streptokokkene.

Vi gjorde deretter en prospektiv studie med 216 pasienter innlagt med moderate infeksjoner i form av cellulitt og erysipelas. Betahemolytiske streptokokker var sikker eller sannsynlig årsak i 85 % av tilfellene. Også hos pasientene uten typiske streptokokkassosierte tegn, som skarpt avgrenset erytem, var streptokokker vanligste årsak. Vi fant dessuten at blant annet overvekt og hjerte- og karsykdom var assosiert med forsinket behandlingsrespons. Mange faktorer utover etiologi, resistens og antibiotikavalg har således betydning for forløpet av streptokokksykdom.

Disputas

Trond Bruundisputerte for ph.d.-graden 7.6.2016 ved Universitetet i Bergen. Tittelen på avhandlingen er Clinical and bacterial diversity in streptococcal skin and soft tissue disease.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler