Langtidsutfall etter moderat og alvorlig traumatisk hodeskade

Marit Vindal Forslund Om forfatteren
Artikkel

Norske data viser ingen sikker bedring i funksjonsnivå og arbeidsdeltagelse hos pasienter med moderat eller alvorlig hodeskade fra ett til fem år etter skaden.

Marit Vindal Forslund. Foto: Jon E. A. Lund

Omtrent 1 000–1 500 mennesker i Norge rammes årlig av moderat eller alvorlig hodeskade. Mange får langvarige somatiske, kognitive og emosjonelle problemer med behov for langvarig rehabilitering.

I mitt doktorgradsarbeid har vi fulgt 105 personer i alderen 16–55 år for å se på funksjonsnivå, arbeidsdeltagelse og parforhold i opptil fem år etter moderat eller alvorlig hodeskade.

Vi fant at pasientene hadde stabilt funksjonsnivå og at andelen som var i arbeid, var stabil i perioden. Fem år etter skaden var 55 % i arbeid (mot 81 % før skaden), og totalt 39 % var i stabilt arbeid. Totalt hadde 23 % oppnådd god funksjon og full tilheling etter hodeskaden, mens 7 % hadde alvorlig funksjonshemning. Personer som var eldre, arbeidsledige ved skadetidspunktet og med alvorlig hodeskade hadde høyere sannsynlighet for å ha et lavere funksjonsnivå, å være arbeidsledige og single etter skaden. Yngre personer og de med alvorlig hodeskade hadde mest ustabil arbeidssituasjon. De som var single ved skadetidspunktet hadde lavere sannsynlighet for å være i et parforhold etter skaden. Personer uten barn og med lavere utdanning hadde høyere risiko for samlivsbrudd.

Våre funn bidrar til å identifisere risikogrupper som har behov for mer intensiv rehabilitering for å bedre resultatet i kronisk fase, og kan brukes til å bedre prioriteringsarbeidet innenfor rehabilitering etter hodeskade i Norge.

Disputas

Marit Vindal Forslund disputerte for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo 14. februar 2017. Tittelen på avhandlingen er Global function and participation after moderate-to-severe traumatic brain injury in Norway: A longitudinal study of outcome trajectories over the first 5 years after injury.

Anbefalte artikler