Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Pål Suhrke, ph.d. The incidence and treatment of breast cancer in Norway over three decades. The relationship between mammography. hormone therapy use and overdiagnosis. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.3. 2017.

Bedømmelseskomité: John Bordersen, Institutt for folkesundhetsvidenskap, Københavns universitet, Danmark, Elin Synnøve Mortensen, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Per Nafstad, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per-Henrik Zahl og Jan Mæhlen.

Mette Seland, ph.d. Hormonal dysfunction, fatigue, and bone mineral density in cancer survivors. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.3. 2017.

Bedømmelseskomité: Gunilla Enblad, Institutt for immunologi, genetikk og patologi, Uppsala Universitet, Sverige, Kari Lima, Endokrinologi, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus, Lørenskog, og Terje Osnes, Øre-nese-hals-avdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Cecilie Essholt Kiserud, Trine Bjøro, Harald Holte og Jon Håvard Loge.

Ståle Haugset Nymo, ph.d. Inflammatory biomarkers in cardiovascular diseases. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.3. 2017.

Bedømmelseskomité: Johan Sundström, Uppsala kliniska forskningscentrum, Sverige, Ottar Nygård, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen, og Kjetil Retterstøl, Seksjon for klinisk ernæring, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Arne Yndestad.

Marianne Lislerud Smebye, ph.d. Transcriptomic consequencesof chromosome 19 rearrangements in ovarian carcinomas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.3. 2017.

Bedømmelseskomité: Tanja Pejovic, Oregon Health and Science University, Portland, USA, Olli Carpén, University of Helsinki, Finland, og Vessela N. Kristensen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Francesca Micci, Sverre Heim og Rolf I. Skotheim.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Thomas Knoop, ph.d. Prognostic aspects of IgA nephropathy. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 17.3. 2017.

Bedømmelseskomité: Bengt Fellström, Uppsala Universitet, Sverige, Marit Dahl Solbu, Universitetet i Tromsø, og Øystein Bruserud, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Rune Oscar Bjørneklett og Bjørn Egil Vikse.

NTNU

www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Lene Aasdahl, ph.d. Occupational rehabilitation and readiness for return to work in individuals with musculoskeletal complaints and mental health disorders. A randomized clinical trial. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie. Disputas 9.3. 2017.

Bedømmelseskomité: Merete Labriola, MarselisborgCentret, Aarhus, Danmark, Cecilie Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Aslak Steinsbekk, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Marius Steiro Fimland, Ottar Vasseljen, Vidar Halsteinli og Kristine Pape.

Anbefalte artikler