Autoimmunitet og inflammasjon hos immunsviktpasienter

Silje Fjellgård Jørgensen Om forfatteren
Artikkel

Både genetiske faktorer og endringer i tarmfloraen kan bidra til autoimmunitet og inflammasjon hos voksne immunsviktpasienter.

Silje Fjellgård Jørgensen. Foto: Øystein H. Horgmo

Vanlig variabel immunsvikt (common variable immunodeficiency, CVID) er den vanligste primære immunsviktsykdommen hos voksne. Disse pasientene har en B-celledefekt med nedsatt IgG-nivå og økt forekomst av luftveisinfeksjoner. I tillegg har ca. 70 % autoimmune og inflammatoriske manifestasjoner av ukjent årsak.

I mitt doktorgradsarbeid gjennomførte vi tre studier for å undersøke mekanismer bak autoimmunitet og inflammasjon hos pasienter med vanlig variabel immunsvikt. Ved bruk av Immunochip undersøkte vi autoimmunrelaterte gener. Deretter, i to separate tverrsnittsstudier, kartla vi tarmfloraen og tarmsykdom hos CVID-pasienter. I den hittil største genetiske studien av vanlig variabel immunsvikt fant vi at endringer i CLEC16A-genet var assosiert med sykdommen. Mus som mangler dette genet har endret B-cellefunksjon, noe som knytter dette genet til både autoimmunitet og B-cellesvikt. Ved skopiundersøkelser fant vi at 45 % av CVID-pasienter hadde inflammasjon i tarmen, noe som kan forårsake lekkasje av endotoksiner til blodet. Pasientene hadde også redusert bakteriemangfold i tarmfloraen sammenlignet med friske personer. Dette var mest utpreget hos pasienter med høyt nivå av endotoksiner og autoimmune og inflammatoriske manifestasjoner.

Funnene tyder på at genet CLEC16A, tarmen og dens bakterieflora kan være involvert i mekanismer som fører til autoimmunitet og inflammatoriske manifestasjoner ved vanlig variabel immunsvikt. Disse funnene kan gi økt innsikt i sammenhengen mellom tarm, immunsvikt og autoimmunitet på mer generell basis, og manipulasjon av tarmfloraen kan være en behandlingsmulighet.

Disputas

Silje Fjellgård Jørgensen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15. februar 2017. Tittelen på avhandlingen er Immunogenetic susceptibility, gut microbiota profile and gastrointestinal disease in common variable immunodeficiency.

Anbefalte artikler