Risikofaktorer for alvorlig blødning under fødsel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Identifikasjon av risikofaktorer kan forebygge alvorlig blødning under fødselen.

  Foto: Mari Tallaksen
  Foto: Mari Tallaksen

  Alvorlig postpartumblødning forårsaker 50 – 75 % av all morbiditet i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det er påvist økt hyppighet av denne komplikasjonen i den vestlige verden, men årsaken er ikke klarlagt. For å kunne forebygge og effektivt behandle alvorlige blødninger under fødsel er det viktig å påvise risikofaktorer.

  Jeg og mine kolleger har gjort en systematisk gjennomgang av omtrent 3 000 pasientjournaler i den første kliniske studien av risikofaktorer for postpartumblødning i Norge. En blødning på 1,5 liter eller mer rammet 2,5 % av kvinnene i materialet – doblet forekomst sammenlignet med tall fra Medisinsk fødselsregister. Gjentagelsesrisikoen var høy – for en kvinne som tidligere hadde blødd mye under fødselen, var risikoen for å blø alvorlig ved neste fødsel økt ni ganger. Kunnskap om denne risikoøkningen er en mulig nøkkelfaktor i forebyggingen av alvorlig blødning hos kvinner som har født tidligere. Vi påviste videre en sammenheng mellom svangerskap etter assistert befruktning og økt risiko for alvorlig blødning, særlig ved tvillingsvangerskap. Lang fødselsvarighet samt hyppig brukte intervensjoner som induksjon av fødsel, stimulering av fødsel og keisersnitt var alle viktige risikofaktorer.

  Vår studie viser at det er mulig å identifisere kvinner med høy risiko for blødning før de skal føde. Det anbefales at påviste risikofaktorer inkluderes i relevante kliniske retningslinjer, for å sikre at helsepersonell er godt forberedt dersom en kvinne blør mer enn normalt under en fødsel.

  Disputas

  Lill Trine Nyfløt disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.5.2017. Tittelen på avhandlingen er Risk factors for severe postpartum hemorrhage: a case-control study.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media