Anmeldelser — om barn
NO IMAGE
19.02.2004
Hodne, Ørnulf Barndom i Norge gjennom tusen år 272 s, ill. Oslo: Cappelen, 2003. Pris NOK 399 ISBN 82-02-21658-3 Folkeminnegranskeren Ørnulf Hodne er en flittig skribent. År etter år øser han av sine...
NO IMAGE
19.02.2004
Bing, Vibeke Små, få och fattiga Om barn och folkhälsa. 311 s. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 370 ISBN 91-44-02335-9 Dette er en spennende bok om barn og folkehelse. Forfatteren som er både...
NO IMAGE
19.02.2004
Rosenfeld„ Richard Bluestone, Charles Evidence-based otitis media 2. utg. 529 s, tab. Ontario: BC Decker, 2003Pris USD 100 ISBN 1-55009-254-5 Otitis media, mellomørebetennelse, rammer de fleste...
NO IMAGE
19.02.2004
Lask„ Bryan Taylor„ Sharon Nunn, Kenneth Practical child psychiatry The clinician’s guide. 381 s, tab. London: BMJ Publishing Group, 2003. Pris GBP 35 ISBN 0-7279-1593-2 De fleste barn...
NO IMAGE
19.02.2004
Walker„ W. Allan Watkins„ John B. Duggan„ Christopher Nutrition in pediatrics Basic science and clinical applications. 3. utg. 1102 s, tab, ill. London: BC Decker, 2003. Pris USD...
NO IMAGE
19.02.2004
Bringager„ Hanne Hellebostad„ Marit Sæter„ Randi Barn med kreft En medisinsk og sykepleiefaglig utfordring. 267 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 265 ISBN 82-05...
NO IMAGE
19.02.2004
Weinholdt„ Tom Bruland, Øyvind S. Hei, jeg er vennen din! 35 s, ill. Lysaker: Dinamo Effekt AS. Gratis ISBN 82-8111-000-7 Heftet er rettet mot barn og unge som opplever at de selv, en venn...
NO IMAGE
19.02.2004
Fagerli„ Mette Gjellesvik„ Liv Merete Larsen, Svein Erik Når veien er målet En informasjonsdokumentar om barn med sjeldne fremadskridende sykdommer i skole og barnehage. Video, spilletid...
NO IMAGE
19.02.2004
Hansen„ Anne R. Puder„ Mark Manual of neonatal surgical intensive care 546 s, tab, ill, CD-ROM. Ontario: BC Decker, 2003. Pris USD 45 ISBN 1-55009-211-1 Dette er en praktisk håndbok i...
NO IMAGE
19.02.2004
Sørensen„ Merete Juul Thomsen„ Per Hove Om børn og unge med depression I skyggers land. 116 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2003. Pris DKK 150 ISBN 87-412-2371-3 Målgruppen er...