Et kunnskapsbasert dypdykk i otitis media

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rosenfeld,, Richard

  Bluestone, Charles

  Evidence-based otitis media

  2. utg. 529 s, tab. Ontario: BC Decker, 2003Pris USD 100

  ISBN 1-55009-254-5

  Otitis media, mellomørebetennelse, rammer de fleste av oss en eller flere ganger i livet. Vi vet også at sykdommen vanligvis er selvbegrensende. I Norge vil det være omkring 200 000 tilfeller av akutt otitt per år og alvorlige komplikasjoner ses hos ca. fem av 100 000 barn per år, hos voksne langt sjeldnere. Den hyppigste komplikasjonen er akutt mastoiditt, sjeldnere er sinustrombose/meningitt og hjerneabscess.

  Dette er boken som gir et oppdatert bilde på mellomørebetennelse. Med sine mange kapitler dekker boken basal kunnskap om forskning og innsamling av kunnskapsbasert medisin. Systematiske kapitler om kliniske problem og tolking av resultater som foreligger.

  Det er en grundig bok i sin innføring i det basale omkring kunnskapsbasert medisin, og fører denne holdningen videre i systematiserte kapitler som omhandler de fleste av de kliniske problemstillinger i dette feltet.

  Uansett hvilke terapeutiske anstrengelser vi for tiden iverksetter overfor disse alminnelige infeksjonssykdommene, formidles det her at det overordnede perspektiv vil være at naturen og alderen etter hvert egentlig er det som løser de fleste problemer. Derfor er det spesielt verdifullt at et kritisk søkelys settes på udokumentert behandling – for ikke å si overbehandling – av selvbegrensende og oftest ufarlige infeksjoner og tilstander i mellomøret.

  Boken er ingen kokebok i behandling av otitis media, men derimot en kritisk gjennomgang av mange av de beste artikler som finnes om emnet. Det er vanskelig å sette fingeren på store mangler i denne boken, og det i seg selv er imponerende. Så selv om det alltid vil være preferanser til stede i utvalg og vurdering, er det vanskelig å komme nærmere «state of the art» enn i dette tilfellet. De balanserte konklusjoner som trekkes peker mer i retning av hva som bør forsøkes belyst og løst, enn hva som er det eneste korrekte. Kunnskapsbasert medisin viser slik sin styrke i å unnlate for bastante vurderinger, men overlater det kliniske skjønn til den som må ta ansvar for den enkelte pasient.

  De fleste forhold med relevans til otitis media diskuteres. Det foreligger med all sannsynlighet et betydelig overforbruk av antibiotika ved ukomplisert otitis media. Resistensutvikling er i dag et økende problem, samtidig som bivirkninger ved antibiotikabruk er betydelige. Ved ukomplisert øvre luftveisinfeksjon, med eller uten otitis media, har vi en gyllen mulighet til å avvente den kliniske utviklingen i et flertall av tilfellene og derved redusere bruken av antibiotika. Det er ikke vist at antibiotika reduserer komplikasjonsfrekvensen vesentlig, men kan forkorte sykdomsforløpet marginalt.

  Her er flere gode gjennomganger av dagligdagse problemstillinger. Det er verdt å skille mellom sekresjon fra akutt otitt med intakt trommehinne og de tilfeller hvor det sitter et ventilasjonsrør i trommehinnen. I det første tilfellet bør antibiotika vurderes restriktivt, mens det i siste tilfellet bør vurderes ut fra grad av purulent infeksjon. Bakteriologien kan være forskjellig om det er en øvre luftveisinfeksjon eller et badebasseng som gir problemet, og lokale dråper med eller uten kortison bør heller vurderes som første behandling når det sitter ventilasjonsrør i trommehinnen.

  Her er et imponerende kunnskapsgrunnlag innen feltet otitis media. Kontrasten fra den kunnskapsmengden som her er evaluert og formidlet, er spesielt stor når man tenker på hvilket forvirrende resultat et søk innen elektroniske medier vil gi den uskolerte søker. Boken anbefales til alle kolleger med spesiell interesse for otitis media og til alle som har et veileder-behandler-ansvar innen dette feltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media