Godt om barnepsykologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lask,, Bryan

  Taylor,, Sharon

  Nunn, Kenneth

  Practical child psychiatry

  The clinician’s guide. 381 s, tab. London: BMJ Publishing Group, 2003. Pris GBP 35

  ISBN 0-7279-1593-2

  De fleste barn med psykiske problemer blir tatt hånd om av allmennpraktikere, barneleger og andre helsearbeidere som ikke nødvendigvis har opplæring innen psykisk helse. Denne boken er myntet på denne gruppen. Den bygger på to prinsipper: Å legge vekt på både somatiske, psykologiske og sosiale faktorer ved undersøkelse og behandling samt å ha en eklektisk og personlig tilnærming til behandling.

  De tre forfatterne er alle erfarne barnepsykiatere. Den første delen gir et kort overblikk over definisjoner, etiologiske forhold og vurdering ved barnepsykiatriske lidelser. Annen del beskriver det kliniske bildet ved de mer alminnelige forstyrrelsene og gir et overblikk over behandlingstilnærming. En mer detaljert fremstilling av vanlige behandlingsformer presenteres i tredje del.

  Ettersom kunnskapene innen ulike medisinske spesialiteter har ekspandert, er lærebøker etter hvert blitt større, men ofte også mer smalsporet. Samtidig har klinikere av mange grunner ofte mindre tid til å lese. De kan derfor trenge en bok med fokus på praktiske, kliniske problemstillinger. Forfatterne har mange nyttige forslag til hva man kan gjøre, hvordan man bør tenke og oppføre seg og hvilke fallgruver som bør unngås. Dette er presentert i form av korte lister og tabeller som kan minne leseren om ulike pasienter og kanskje belyse hva som hjalp og hva som var mindre nyttig. Denne boken er ikke alltid bygd på kunnskapsbasert medisin fra kliniske forsøk, men vil kunne hjelpe klinikeren til å samhandle med barn og foreldre, ta kliniske avgjørelser for den enkelte eller bidra til mer empatisk omsorg. Her får leseren råd som har vært vurdert og revidert av erfarne folk, og forfatterne utfordrer klinikeren til å praktisere medisin på en mer gjennomtenkt måte. For den som ønsker å lese mer, avsluttes kapitlene med referanser og forslag til videre lesing.

  Kapitlet om psykofarmakologi kan være spesielt nyttig, men fordi boken har et lommeformat, er tabellene plassert etter hverandre på høykant. Disse er derfor nokså tungt tilgjengelig.

  Dette er en bok som trygt kan anbefales for leger og annet helsepersonell som er opptatt av å bidra til bedre psykisk helse og psykososial funksjon hos barn og unge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media