Enkel håndbok i nyfødtkirurgi og nyfødtmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hansen,, Anne R.

  Puder,, Mark

  Manual of neonatal surgical intensive care

  546 s, tab, ill, CD-ROM. Ontario: BC Decker, 2003. Pris USD 45

  ISBN 1-55009-211-1

  Dette er en praktisk håndbok i lommeformat med inkludert CD-ROM, noe som gjør at den kan være tilgjengelig på flere steder samtidig.

  Redaktørene og mange av medforfatterne er spesialister ved Harvard Medical School i Boston, en garanti for erfaring og kvalitet. Selv om nyfødtkirurgi og nyfødtmedisin er høyspesialiserte fagområder, gir boken praktiske retningslinjer for håndtering av akutte tilstander som kan og vil oppstå ved enhver fødeavdeling.

  Boken har flere tabeller og figurer. Selv kunne jeg ønsket meg flere illustrasjoner, da tilstander innen nyfødtkirurgi ofte er mest deskriptive. På den annen side er det viktigst å angi diagnostiske tegn og avgjørende preoperativ håndtering, spesielt når de fleste av barna må transporteres til en avdeling med kompetanse (bl.a. diafragmabrokk, gastroskisis, omfalocele, myelomeningocele).

  I tillegg til de kirurgiske tilstandene, gir boken også praktisk omtale og forholdsregler ved respirasjonssvikt, sirkulasjon, ernæring, diagnostikk og prognose ved flere akutte nyfødtmedisinske tilstander.

  Behandling og håndtering følger i stor grad de retningslinjer som er standard ved de fleste nyfødtavdelinger i Norge.

  Selv om boken henvender seg til en liten, begrenset gruppe innen nyfødtmedisin, kan den være et praktisk oppslagsverk ved alle fødeavdelinger. Den gir også nyttig informasjon til alle føde- og intensivavdelinger for nyfødte som håndterer denne type barn, både pre- og postoperativt. En medfølgende CD-ROM gjør at informasjonen blir lett tilgjengelig for mange.

  Boken er billig og kan brukes som basisinformasjon ved føde- og nyfødtavdelinger, da den er godt oppdatert. Likevel finnes det andre og bedre håndbøker i nyfødtmedisin samt en illustrativ og god norsk lærebok i barnekirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media