Hva skal og bør barna spise?

Anmeldelser — om barn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Walker,, W. Allan

  Watkins,, John B.

  Duggan,, Christopher

  Nutrition in pediatrics

  Basic science and clinical applications. 3. utg. 1102 s, tab, ill. London: BC Decker, 2003. Pris USD 189

  ISBN 1-55009-026-7

  Ernæring til norske spedbarn er ikke bare morsmelk. For tidlig fødte barn har bl.a. behov for mer protein. Der mor ikke har nok melk, er ikke alltid alle typer morsmelkerstatning den mest ideelle. Noen barn har behov for mer kalorier, andre trenger andre tilskudd. Hvert enkelt barn er et eget individ med egne behov. Å øke melkemengden vil som oftest bare gi mer «vann» og ikke de reelle ernæringsbehovene.

  Forfatterne av boken er tilknyttet Division of Nutrition og Children’s Hospital, Harvard Medical School i Boston. At det nå foreligger en tredje utgave, viser behovet for oppgradering i synet på ernæring til sped- og småbarn.

  Selv om synet på morsmelk ikke er det samme i USA som i Norge, gir boken mange synspunkt på behovet for tillegg og oppbygging av kosten. Bl.a. er det nå lagt stor vekt på «probiotics», introduksjon av en normal bakterieflora allerede hos de altfor tidlig fødte barna.

  Det er i boken gitt retningslinjer for kaloriberiking på bekostning av volum, spesielle dietter ved metabolske sykdommer, anskueliggjort i egne tabeller.

  Boken er bygd opp i seks kapitler som dekker generelle ernæringsretningslinjer, fysiologi og patofysiologi, perinatal ernæring, ernæring ved spesielle sykdomstilstander, beriking av kosten og en oversikt av tilgjengelige ernæringsprodukter og tilskudd. Det er egne kapitler om vitaminer og sporelementer.

  Sammen med boken er det en CD-ROM, noe som gjør boken mer tilgjengelig ved flere avdelinger. Imidlertid er det ikke lett å søke seg frem til aktuelle emner på CD-en. Man må inn i registeret og deretter lete seg frem. Likevel, boken er stor og uhåndterlig, så en CD-ROM gjør det enklere.

  I Norge, der morsmelk er etablert som retningsgivende og den hyppigste ernæringen til alle spedbarn, blir boken et viktig og nyttig supplement til gruppene av barneleger og ernæringsfysiologer som arbeider med ernæring av for tidlig fødte barn og barn med spesielle behov og spesielle sykdommer, deriblant mange stoffskiftesykdommer.

  Boken bør være basislitteratur ved alle norske barneavdelinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media