Velskrevet om kreft hos barn

Peter Johan Moe Om forfatteren
Artikkel

Bringager„ Hanne

Hellebostad„ Marit

Sæter„ Randi

Barn med kreft

En medisinsk og sykepleiefaglig utfordring. 267 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 265

ISBN 82-05-30240-5

Dette er en velskrevet bok av en gruppe bestående av en overlege og to sykepleiere ved Ullevål universitetssykehus. Den er særlig beregnet på sykepleiere i videreutdanning i barnesykepleie og onkologisk sykepleie.

Boken er rikt illustrert med enkle, gode tegninger og dessuten fotografi av et mikroskopisk bilde av beinmargen hos en pasient med den hyppigste barnekreftdiagnosen, akutt lymfatisk leukemi. Det har vært foretatt fornorsking av visse ord; noe som kan være en hjelp, men som også kan forårsake forvirring. Den vanlig brukte cellegiften methotrexat omtales f.eks. som metotreksat i boken, men finnes både i Felleskatalogen og i mesteparten av både norsk og internasjonal litteratur under sitt opprinnelige navn. Alt i alt er boken en god praktisk hjelp, ikke bare for den primære målgruppen, men for alle som har med behandling av og omsorg for barn med kreft å gjøre.

Anbefalte artikler