Unik video om barn med sjeldne funksjonshemninger

Anmeldelser — om barn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fagerli,, Mette

  Gjellesvik,, Liv Merete

  Larsen, Svein Erik

  Når veien er målet

  En informasjonsdokumentar om barn med sjeldne fremadskridende sykdommer i skole og barnehage.

  Video, spilletid 52 minutter. Gratis.

  Videoen er laget som en del av prosjektet ProUnik på Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger. Målgruppen er alle som arbeider med barn med fremadskridende sykdommer i skole og barnehage.

  Man blir presentert for fem barn i alderen 3 – 14 år. For hvert barn får vi en kort introduksjon, deretter ser vi barnet i ulike situasjoner i barnehagen eller på skolen, avbrutt av kommentarer fra foreldre og/eller personale.

  Filmen gir et svært gjennomtenkt og ryddig inntrykk. De utvalgte situasjonene er filmet passe lenge til å vise oss samspillet mellom barnet og andre barn eller barnet og personalet. Forklaringer og kommentarer er poengterte. Situasjonene som blir vist og problemstillingene som blir berørt, er varierte. Trivsel og trygghet for barnet og samarbeid mellom foreldre og personale går som en rød tråd gjennom hele videoen. Å arbeide med alvorlig funksjonshemmede og syke barn er en ny utfordring for mange i barnehage og skole, blant annet kan man bli vitne til og måtte tilrettelegge for at barnet taper funksjoner.

  Dette er filmens utgangspunkt. Sitat fra omslaget: «Denne videoen tar deg med på en reise til to barnehager og tre skoler og viser virkeligheten slik den så ut der de dagene vi gjorde opptakene. Den viser verken hele sannheten eller gir svar på alle spørsmål. Hensikten er å inspirere alle som arbeider med barn med fremadskridende sykdommer til å se muligheter og løsninger i barnehage- og skolehverdagen. Aktiviteter og tilbud må styres mer av det enkelte barns behov enn av alder, og hvert barn må stimuleres og få anledning til å utnytte sitt potensial, slik at det får en god hverdag sammen med andre barn.»

  Dette er velvalgte ord som er dekkende for videoens innhold og gyldige som rettesnor i arbeidet med alle barn med alvorlige funksjonshemninger. Det er altså ingen grunn til å reservere videoen for dem som arbeider med barn med fremadskridende sykdommer, dette er en reise mange flere bør få bli med på – også medisinstudenter i pediatrisk termin.

  Frambu opplyser at videoen er gratis og kan bestilles på tlf. 64 85 60 00 eller e-post info@frambu.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media