()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sørensen,, Merete Juul

  Thomsen,, Per Hove

  Om børn og unge med depression

  I skyggers land. 116 s, ill. København: Hans Reitzels Forlag, 2003. Pris DKK 150

  ISBN 87-412-2371-3

  Målgruppen er foreldre, pårørende, men også lærere, sykepleiere, leger, psykologer og andre som har med barn å gjøre.

  I bokens ti kapitler går man gjennom diagnose, hyppighet, årsaker, forløp, selvmordsrisiko, behandling og hva gjør man hvis man har mistanke om at ens barn er deprimert.

  Boken er skrevet i et lettfattelig språk og har få faguttrykk. Det er få illustrasjoner, noe som nok kunne vært benyttet mer for å poengtere hva teksten handler om. De fleste temaer er beskrevet i boken. Dermed er den informativ på mange områder. Kunnskapen blir godt beskrevet og underbygges av forskningsresultater innen temaet. Det er gode henvisninger og en stikkordliste for de som ønsker ytterligere fordypning.

  Boken er primært skrevet til foreldre og pårørende, men jeg savner en utdypning av noen flere temaer som foreldre ofte er opptatt av, f.eks. årsaker til depresjon med spesiell vekt på foreldres eventuelle påvirkning på disse årsakene. Siden foreldre ofte føler seg hjelpeløse i slike sammenhenger, kunne det være ønskelig at behandlingskapitlet omhandlet mer hva foreldre selv kan bidra med. Samtidig kunne man lagt mer vekt på hva pårørende, skole, barnevern o.a. kan gjøre.

  Spesialistbehandling som diverse former for psykoterapi og medikamentell behandling, er veldig godt beskrevet. Helhetsvurderingen er at dette er en god bok der en har fått med seg så å si alle sider ved depresjon hos barn og unge. Den treffer målgruppen, men foreldre vil nok savne mer direkte råd og informasjon til dem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media