Rettelse: Tidlig aktivitet hos respiratorpasienter – en metaanalyse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 748–57.

  I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 753 skal Figur 4 se slik ut:

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media