Hanna Eikås Klem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanna Eikås Klem

Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
21.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 748–57. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 753 skal Figur 4 se slik ut: Figur 4 Balansediagram for utfallsmålet varighet av respiratorbehandling angitt i antall døgn...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
21.05.2021
In 2019, a total of 14 354 patients in Norway were registered as receiving treatment in an intensive care unit (ICU), of whom 59.2 % received mechanical ventilation ( 1 ). Mechanically ventilated...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
12.05.2021
I Norge ble det i 2019 registrert 14 354 behandlede pasienter ved intensivavdelinger, hvorav 59,2 % fikk respiratorbehandling ( 1 ). Pasienter som behandles med respirator på intensivavdeling, er...