Doris Tove Kristoffersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Doris Tove Kristoffersen

Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
23.06.2021
Journal of the Norwegian Medical Association 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.20.0351. In this article, Figure 4 should read as follows: Figure 4 Forest plot for the outcome measure duration of...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
21.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 748–57. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 753 skal Figur 4 se slik ut: Figur 4 Balansediagram for utfallsmålet varighet av respiratorbehandling angitt i antall døgn...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
21.05.2021
In 2019, a total of 14 354 patients in Norway were registered as receiving treatment in an intensive care unit (ICU), of whom 59.2 % received mechanical ventilation ( 1 ). Mechanically ventilated...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
12.05.2021
I Norge ble det i 2019 registrert 14 354 behandlede pasienter ved intensivavdelinger, hvorav 59,2 % fikk respiratorbehandling ( 1 ). Pasienter som behandles med respirator på intensivavdeling, er...
Kari Håvelsrud, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Shaun Treweek, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Medarbeidere i allmennpraksis har varierende faglig bakgrunn. De fleste er helsesekretær, bioingeniør, hjelpepleier eller sykepleier. Deres mulighet for videre- og etterutdanning har i stor grad vært...
Shaun Treweek, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Kliniske retningslinjer kan defineres som «systematisk utviklede anbefalinger for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge adekvat behandling for en definert klinisk problemstilling» ( 1 )...
Shaun Treweek, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Det er urimelig å forvente at den enkelte lege skal vurdere vitenskapelig litteratur, måle sin egen praksis og deretter utvikle og evaluere endringsstrategier for de områdene i praksisen som kan...
Doris Tove Kristoffersen, Anja S Lindman, Oliver Tomic, Jon Helgeland
08.09.2015
I en kommentar- og debattartikkel i Tidsskriftet setter Aspelin & Fagermoen søkelyset på utfordringer ved et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem ( 1 ). Dette er utfordringer som både de som yter...
Doris Tove Kristoffersen
08.09.2015
Debattinnlegget til Asplin & Fagermoen ( 1 ) har ført til gode kommentarer og ytterligere påpeking av begrensningene for noen av de 79 kvalitetsindikatorene som per mai 2015 publiseres på...