Doris Tove Kristoffersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Doris Tove Kristoffersen

Kari Håvelsrud, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Shaun Treweek, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Medarbeidere i allmennpraksis har varierende faglig bakgrunn. De fleste er helsesekretær, bioingeniør, hjelpepleier eller sykepleier. Deres mulighet for videre- og etterutdanning har i stor grad vært...
Shaun Treweek, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Kliniske retningslinjer kan defineres som «systematisk utviklede anbefalinger for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge adekvat behandling for en definert klinisk problemstilling» ( 1 )...
Shaun Treweek, Signe Flottorp, Atle Fretheim, Kari Håvelsrud, Doris Tove Kristoffersen, Andy Oxman, Olaf Gjerløw Aasland
03.02.2005
Det er urimelig å forvente at den enkelte lege skal vurdere vitenskapelig litteratur, måle sin egen praksis og deretter utvikle og evaluere endringsstrategier for de områdene i praksisen som kan...
Doris Tove Kristoffersen, Anja S Lindman, Oliver Tomic, Jon Helgeland
08.09.2015
I en kommentar- og debattartikkel i Tidsskriftet setter Aspelin & Fagermoen søkelyset på utfordringer ved et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem ( 1 ). Dette er utfordringer som både de som yter...
Doris Tove Kristoffersen
08.09.2015
Debattinnlegget til Asplin & Fagermoen ( 1 ) har ført til gode kommentarer og ytterligere påpeking av begrensningene for noen av de 79 kvalitetsindikatorene som per mai 2015 publiseres på...