Sigrid Beitland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sigrid Beitland

Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
23.06.2021
Journal of the Norwegian Medical Association 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.20.0351. In this article, Figure 4 should read as follows: Figure 4 Forest plot for the outcome measure duration of...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
21.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 748–57. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 753 skal Figur 4 se slik ut: Figur 4 Balansediagram for utfallsmålet varighet av respiratorbehandling angitt i antall døgn...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
21.05.2021
In 2019, a total of 14 354 patients in Norway were registered as receiving treatment in an intensive care unit (ICU), of whom 59.2 % received mechanical ventilation ( 1 ). Mechanically ventilated...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
12.05.2021
I Norge ble det i 2019 registrert 14 354 behandlede pasienter ved intensivavdelinger, hvorav 59,2 % fikk respiratorbehandling ( 1 ). Pasienter som behandles med respirator på intensivavdeling, er...
Robert Whittaker, Mari Grøsland, Eirik Alnes Buanes, Sigrid Beitland, Bente Bryhn, Jon Helgeland, Olav Isak Sjøflot, Jacob Dag Berild, Elina Seppälä, Ragnhild Tønnessen, Kjetil Telle
15.12.2020
Continuous monitoring of hospitalisations for COVID-19 is required to maintain an overview of the epidemiological situation and the burden on hospitals over time. During the pandemic, different...
Robert Whittaker, Mari Grøsland, Eirik Alnes Buanes, Sigrid Beitland, Bente Bryhn, Jon Helgeland, Olav Isak Sjøflot, Jacob Dag Berild, Elina Seppälä, Ragnhild Tønnessen, Kjetil Telle
14.12.2020
Løpende overvåking av sykehusinnleggelser med covid-19 er nødvendig for å ha oversikt over den epidemiologiske situasjonen og belastningen ved sykehusene over tid. I løpet av pandemien har ulike land...
Sigrid Beitland
06.06.2017
Utvikling av akutt nyresvikt etter traume og hjertestans er forbundet med dårlig prognose. Sigrid Beitland. Foto: Christian Lie Akutt nyresvikt er en hyppig komplikasjon hos alvorlig syke og skadede...