Lillebeth Larun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lillebeth Larun

Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
23.06.2021
Journal of the Norwegian Medical Association 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.20.0351. In this article, Figure 4 should read as follows: Figure 4 Forest plot for the outcome measure duration of...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
21.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 748–57. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 753 skal Figur 4 se slik ut: Figur 4 Balansediagram for utfallsmålet varighet av respiratorbehandling angitt i antall døgn...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
21.05.2021
In 2019, a total of 14 354 patients in Norway were registered as receiving treatment in an intensive care unit (ICU), of whom 59.2 % received mechanical ventilation ( 1 ). Mechanically ventilated...
Hanna Eikås Klem, Tuva Sofie Tveiten, Sigrid Beitland, Stine Malerød, Doris Tove Kristoffersen, Terese Dalsnes, Maria Beate Nupen-Stieng, Lillebeth Larun
12.05.2021
I Norge ble det i 2019 registrert 14 354 behandlede pasienter ved intensivavdelinger, hvorav 59,2 % fikk respiratorbehandling ( 1 ). Pasienter som behandles med respirator på intensivavdeling, er...
Lillebeth Larun, Trine Bjørner, Atle Fretheim, Kjetil G. Brurberg
15.03.2016
In 2014, there were approximately 220 000 persons with known diabetes mellitus in Norway ( 1 ). Of these, 80 – 90 % had type 2 diabetes. The vast majority are followed up in the primary health...
Lillebeth Larun, Kirsti Malterud
04.02.2011
Diagnosen kronisk utmattelsessyndrom stilles når pasienten har omfattende og langvarig anstrengelsesrelatert utmattelse uten normal hvilelindring, dessuten minst tre tilleggssymptomer fra ulike...
Lillebeth Larun, Kirsti Malterud
06.05.2011
Vurdering av effekter og bivirkninger av fysisk aktivitet ved kronisk utmattelsessyndrom må bygge på systematisk kunnskap fra empiriske studier med adekvate utvalg og relevante utfallsmål. Vi har...
Kjetil G. Brurberg, Marita S. Fønhus, Lillebeth Larun, Signe Flottorp, Kirsti Malterud
01.12.2015
I en kronikk i siste nummer av Tidsskriftet ( 1 ) hevder Egeland og medarbeidere at myalgisk encefalopati (ME) er en rimelig velavgrenset lidelse med egne kliniske karakteristika, som kan skilles fra...
Lillebeth Larun, Trine Bjørner, Atle Fretheim, Kjetil G. Brurberg
15.03.2016
I 2014 var det rundt 220 000 personer med kjent diabetes mellitus i Norge ( 1 ). Av disse hadde 80 – 90 % diabetes type 2. De aller fleste blir fulgt opp i primærhelsetjenesten ( 2 ). Norsk selskap...