Lillebeth Larun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lillebeth Larun

Lillebeth Larun, Trine Bjørner, Atle Fretheim, Kjetil G. Brurberg
15.03.2016
In 2014, there were approximately 220 000 persons with known diabetes mellitus in Norway ( 1 ). Of these, 80 – 90 % had type 2 diabetes. The vast majority are followed up in the primary health...
Lillebeth Larun, Kirsti Malterud
04.02.2011
Diagnosen kronisk utmattelsessyndrom stilles når pasienten har omfattende og langvarig anstrengelsesrelatert utmattelse uten normal hvilelindring, dessuten minst tre tilleggssymptomer fra ulike...
Lillebeth Larun, Kirsti Malterud
06.05.2011
Vurdering av effekter og bivirkninger av fysisk aktivitet ved kronisk utmattelsessyndrom må bygge på systematisk kunnskap fra empiriske studier med adekvate utvalg og relevante utfallsmål. Vi har...
Kjetil G. Brurberg, Marita S. Fønhus, Lillebeth Larun, Signe Flottorp, Kirsti Malterud
01.12.2015
I en kronikk i siste nummer av Tidsskriftet ( 1 ) hevder Egeland og medarbeidere at myalgisk encefalopati (ME) er en rimelig velavgrenset lidelse med egne kliniske karakteristika, som kan skilles fra...
Lillebeth Larun, Trine Bjørner, Atle Fretheim, Kjetil G. Brurberg
15.03.2016
I 2014 var det rundt 220 000 personer med kjent diabetes mellitus i Norge ( 1 ). Av disse hadde 80 – 90 % diabetes type 2. De aller fleste blir fulgt opp i primærhelsetjenesten ( 2 ). Norsk selskap...