Svetlana Skurtveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svetlana Skurtveit

Svetlana Skurtveit, Vidar Hjellvik, Solveig Sakshaug, Petter C. Borchgrevink, Børge Myrlund Larsen, Thomas Clausen, Eva Skovlund, Emilie Elise Heggen, Marte Handal
19.10.2020
Opioider har vært brukt i århundrer som smertestillende legemiddel. De brukes i behandling av sterke akutte smerter, men også ved langvarige smerter. Når det gjelder langvarige smerter, hadde...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle
15.11.2019
Tourette syndrome (TS) is a neurological condition that first appears in childhood and is characterised by motor and vocal tics ( 1 ). Tics are involuntary, rapid, repetitive, intermittent motor...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle
15.11.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0411. I Tidsskriftet nr. 17/2019 på s. 1652 skal forfatteromtalen av Liv Irene Nøstvik være: Liv Irene Nøstvik er sykepleier og daglig leder i...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle
12.11.2019
Tourettes syndrom er en nevrologisk tilstand som debuterer i barnealder og kjennetegnes av motoriske og vokale tics ( 1 ). Tics er ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske motoriske bevegelser eller...
Marit Tveito, Marte Handal, Knut Engedal, Robert Løvsletten Smith, Gudrun Høiseth, Svetlana Skurtveit
29.10.2019
Antipsykotiske legemidler brukes på indikasjoner som schizofreni og bipolar lidelse, men også utenom godkjent indikasjon ved atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD). Andre...
Anne Taraldsen Heldal, Svetlana Skurtveit, Philipp Paul Koren Lobmaier, John-Kåre Vederhus, Jørgen G. Bramness
08.11.2018
Alkoholbrukslidelser forårsaker alvorlig sykelighet og tidlig død ( 1 ). Dette er et stort problem både for pasienten og de pårørende. I tillegg har det også betydelige samfunnsmessige kostnader,...
Olav Magnus S. Fredheim, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink
26.06.2017
Sommeren 2013 gikk Statens legemiddelverk (SLV) ut med en anbefaling om å ikke forskrive analgetika som inneholder kodein til barn under 12 år (1). Bakgrunnen var kasuistikker hvor man beskrev...
Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Several epidemiological studies show that the prevalence of chronic pain in Norway is approximately 24 – 30 % and that only a minority of these cases are reported to be cancer-related ( 1  –  3 ). In...
Gro Dahlseng Håkonsen, Merethe Harjo Pettersen, Svetlana Skurtveit, Trude Giverhaug
11.06.2009
Reseptregisteret ble opprettet i 2004 og er et viktig verktøy for å fremskaffe detaljert informasjon om legemiddelbruk på individnivå ( 1 ). Antikoagulasjonsmidlet warfarin er det legemidlet i Norge...
Jørgen G. Bramness, Svetlana Skurtveit, Kari Furu, Anders Engeland, Solveig Sakshaug, Marit Rønning
23.02.2006
Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) har vært et mye omtalt og myteomspunnet benzodiazepin. Medikamentet var fra 1991 det mest solgte benzodiazepinsovemiddel i Norge, med en salgstopp i 1992 på 18...
Asbjørg S. Christophersen, Svetlana Skurtveit, Jørg Mørland
26.06.2003
Trafikkulykker koster Norge årlig ca. 25 milliarder kroner ( 1 ). Hvert år blir ca. 300 personer drept i trafikken ( 1 ), mens antall personer som må ha medisinsk behandling er ukjent. Innen EU dør...
Sidsel Graff-Iversen, Svetlana Skurtveit, Marit Sørensen, Arild Nybø
20.09.2001
I 1950- og 1960-årene, da de første store studiene av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom fant sted, ble fysisk aktivitet i arbeidet regnet som langt viktigere for helsen enn den beskjedne...
Sidsel Graff-Iversen, Svetlana Skurtveit, Arild Nybø, Grete Bratberg Ross
20.09.2001
På feltet fysisk aktivitet og helse var oppmerksomheten i lang tid konsentrert om mosjon som drives i fritiden, men de siste årene har interessen for fysisk anstrengelse i jobben, kroppsarbeid, fått...
Jørgen G. Bramness, Svetlana Skurtveit, Merete Grung, Jørg Mørland
30.06.2000
Statens rettstoksikologiske institutt har nasjonalt ansvar for å analysere og fortolke blodprøver fra bilførere som er mistenkt for kjøring under påvirkning av alkohol, legemidler eller illegale...
Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Flere epidemiologiske studier viser at prevalensen av kronisk smerte i Norge er på omtrent 24 – 30 % og at kun et fåtall av disse tilfellene oppgis å være...
Jørgen G. Bramness, Anne Margrethe Hausken, Solveig Sakshaug, Svetlana Skurtveit, Marit Rønning
22.09.2005
Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ble introdusert som antidepressiver i Norge med preparatet fluvoksamin i 1990. I årene som fulgte fikk fire andre legemidler i gruppen...
Kari Furu, Svetlana Skurtveit, Elin Olaug Rosvold
20.10.2005
Ni av ti norske ungdommer i 15 – 16-årsalderen rapporterer at de har god helse ( 1 ). Likevel er psykiske og kroppslige plager utbredt hos ungdom: én av fem gutter og nesten én av tre jenter i 10...
Eli Heiberg, Svetlana Skurtveit
20.10.2005
Russland har et meget grundig system for svangerskapskontroll med rundt 30 kontrollbesøk hos mange ulike medisinske spesialister og 10 – 15 kontrollbesøk hos jordmor. Gjennom et samarbeidsprosjekt...
Marte Handal, Svetlana Skurtveit, Jørg G. Mørland
06.03.2012
Benzodiazepiner har angstdempende, spenningsløsende, muskelavslappende og beroligende virkninger, de fremkaller søvn og er krampereduserende. I tabell 1 gis det en oversikt over ulike benzodiazepiner...