Inger Johanne Bakken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling helseregistre

Helsedirektoratet

Hun har bidratt med idé, design, dataanalyse, tolking av resultater og utarbeiding og revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Inger Johanne Bakken er dr.ing. og seniorrådgiver.

Artikler av Inger Johanne Bakken
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media