Ted Reichborn-Kjennerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ted Reichborn-Kjennerud

Pål Surén, Anne Gjertrud Thorstensen, Marit Tørstad, Petter Espeseth Emhjellen, Kari Furu, Guido Biele, Heidi Aase, Camilla Stoltenberg, Pål Zeiner, Inger Johanne Bakken, Ted Reichborn-Kjennerud
11.12.2018
Hyperkinetic disorder is one of the most frequently used psychiatric diagnoses among children and adolescents in Norway ( 1 ). The condition is characterised by hyperactivity, impulsivity and...
Pål Surén, Anne Gjertrud Thorstensen, Marit Tørstad, Petter Espeseth Emhjellen, Kari Furu, Guido Biele, Heidi Aase, Camilla Stoltenberg, Pål Zeiner, Inger Johanne Bakken, Ted Reichborn-Kjennerud
20.11.2018
Hyperkinetisk forstyrrelse er blant de hyppigst brukte psykiatriske diagnosene hos barn og unge i Norge ( 1 ). Tilstanden kjennetegnes av hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker ( 2 )...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Developmental disorders and neurological afflictions are a significant cause of morbidity and reduced ability for children to function ( 1 ) and often require comprehensive follow-up from the...
Ted Reichborn-Kjennerud, Erik Falkum
20.04.2000
In the absence of science, opinion prevails (1) Både psykiatriens og den somatiske medisinens historie inneholder mange eksempler på behandlingsmetoder som ikke bare har vært fullstendig uvirksomme,...
Ted Reichborn-Kjennerud, Erik Falkum
20.06.2000
De kritiske kommentarene til vår artikkel om det vitenskapelige grunnlaget for psykiatrisk behandling dreier seg alle om psykoanalysens og den psykodynamiske psykoterapiens status. Påstanden om disse...
Ted Reichborn-Kjennerud, Erik Falkum
20.05.2000
Hovedpoenget i vår artikkel om grunnlaget for psykiatrisk behandling er at vi i større grad må bruke vitenskapelige kriterier for å evaluere og utvikle faget. En kritisk spørrende holdning til ”...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Utviklingsforstyrrelser og nevrologiske lidelser er en vesentlig årsak til sykelighet og nedsatt funksjonsevne hos barn ( 1 ) og krever ofte omfattende oppfølging fra helsevesen og annet...