Pål Surén

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : pal.suren@fhi.no

Pål Surén er barnelege og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Forfatteren har ikke oppgitt noen interessekonflikter.

Artikler av Pål Surén
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media