Pål Surén

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål Surén

Pål Surén
07.06.2021
Resultater fra studier fra USA – med gamle varianter av koronaviruset – er ikke et godt grunnlag for å uttale seg om betydning av skoletiltak i Norge nå, skriver Gunnar Kvåle. Han viser til en...
Ketil Størdal, Margrethe Greve-Isdahl, Pål Surén
04.02.2021
Stricter infection controls and school closures to tackle COVID-19 are regularly called for in the public discourse on the pandemic. However, restrictions on schooling and leisure activities can have...
Ketil Størdal, Margrethe Greve-Isdahl, Pål Surén
28.01.2021
Krav om strengere smittevern og i ytterste konsekvens stengte skoler under covid-19-pandemien fremmes regelmessig i den offentlige debatten. Men begrenset skole- og fritidstilbud kan ha uheldige...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle
15.11.2019
Tourette syndrome (TS) is a neurological condition that first appears in childhood and is characterised by motor and vocal tics ( 1 ). Tics are involuntary, rapid, repetitive, intermittent motor...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle
15.11.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0411. I Tidsskriftet nr. 17/2019 på s. 1652 skal forfatteromtalen av Liv Irene Nøstvik være: Liv Irene Nøstvik er sykepleier og daglig leder i...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle
12.11.2019
Tourettes syndrom er en nevrologisk tilstand som debuterer i barnealder og kjennetegnes av motoriske og vokale tics ( 1 ). Tics er ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske motoriske bevegelser eller...
Pål Surén, Alexandra Havdahl, Anne-Siri Øyen, Synnve Schjølberg, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Inger Johanne Landsjøåsen Bakken, Camilla Stoltenberg
08.10.2019
The number of children who are diagnosed with autism spectrum disorder has increased considerably since the 1990s, in Norway as well as in other high-income countries. Using figures from Norwegian...
Pål Surén, Alexandra Havdahl, Anne-Siri Øyen, Synnve Schjølberg, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Inger Johanne Landsjøåsen Bakken, Camilla Stoltenberg
07.10.2019
Antall barn som diagnostiseres med autismespekterforstyrrelser har økt sterkt siden 1990-årene, både i Norge og andre høyinntektsland. Med tall fra norske helseregistre er det anslått at 0,9 % av...
Pål Surén, Anne Gjertrud Thorstensen, Marit Tørstad, Petter Espeseth Emhjellen, Kari Furu, Guido Biele, Heidi Aase, Camilla Stoltenberg, Pål Zeiner, Inger Johanne Bakken, Ted Reichborn-Kjennerud
11.12.2018
Hyperkinetic disorder is one of the most frequently used psychiatric diagnoses among children and adolescents in Norway ( 1 ). The condition is characterised by hyperactivity, impulsivity and...
Pål Surén, Anne Gjertrud Thorstensen, Marit Tørstad, Petter Espeseth Emhjellen, Kari Furu, Guido Biele, Heidi Aase, Camilla Stoltenberg, Pål Zeiner, Inger Johanne Bakken, Ted Reichborn-Kjennerud
20.11.2018
Hyperkinetisk forstyrrelse er blant de hyppigst brukte psykiatriske diagnosene hos barn og unge i Norge ( 1 ). Tilstanden kjennetegnes av hyperaktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker ( 2 )...
Pål Surén
17.09.2018
Flere tenåringsjenter får behandling for psykiske lidelser. Vi vet ikke om dette skyldes en reell økning i forekomst, og vi kjenner heller ikke eventuelle årsaker. Folkehelseinstituttet publiserte...
Lin Vigdis Brauteset, Ernst Arne Høiby, Gaute Syversen, Pål Surén, Karl-Olaf Wathne
12.06.2008
I perioden 1993 – 2003 ble til sammen 828 tilfeller av invasiv pneumokokksykdom hos barn under ti år meldt til Folkehelseinstituttet ( 1 ). Av disse hadde 181 (22 %) meningitt. Totalt 26 dødsfall ble...
Asgeir Græsdal, Pål Surén
10.01.2002
Vi er enig i at terskelen for å teste for Di Georges syndrom bør være lav, og at mistanken om syndromet bør være begrunnet før genetisk test rekvireres. De fleste pasienter med DiGeorges syndrom vil...
Asgeir Græsdal, Pål Surén, Steen Vadstrup
10.11.2001
Syndromet ble beskrevet første gang i 1965 av barneendokrinologen Angelo DiGeorge, og omfattet i utgangspunktet hypoparatyreoidisme og immunsvikt. Senere ble det også funnet at medfødt hjertefeil og...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Developmental disorders and neurological afflictions are a significant cause of morbidity and reduced ability for children to function ( 1 ) and often require comprehensive follow-up from the...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Kari Kveim Lie, Synnve Schjølberg, Heidi Aase, Ted Reichborn-Kjennerud, Per Magnus, Anne-Siri Øyen, Britt Kveim Svendsen, Kari Modalsli Aaberg, Guro L. Andersen, Camilla Stoltenberg
01.10.2013
Utviklingsforstyrrelser og nevrologiske lidelser er en vesentlig årsak til sykelighet og nedsatt funksjonsevne hos barn ( 1 ) og krever ofte omfattende oppfølging fra helsevesen og annet...
Pål Surén
16.09.2014
Kosttilskudd og vekt kan påvirke risikoen for å få barn med autisme. Pål Surén. Foto: Torunn Gjerustad Genetisk disposisjon spiller en viktig rolle for utviklingen av autismespekterforstyrrelser, og...
Inger Johanne Bakken, Pål Surén, Siri Eldevik Håberg, Inger Cappelen, Camilla Stoltenberg
14.01.2014
Norsk pasientregister har samlet aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten siden 1997. Innhenting av fødselsnummer startet i 2008, og nå er fem årganger med personidentifiserbare data fra...