Bernhard Weidle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bernhard Weidle

Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle
15.11.2019
Tourette syndrome (TS) is a neurological condition that first appears in childhood and is characterised by motor and vocal tics ( 1 ). Tics are involuntary, rapid, repetitive, intermittent motor...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle
15.11.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0411. I Tidsskriftet nr. 17/2019 på s. 1652 skal forfatteromtalen av Liv Irene Nøstvik være: Liv Irene Nøstvik er sykepleier og daglig leder i...
Pål Surén, Inger Johanne Bakken, Svetlana Skurtveit, Marte Handal, Ted Reichborn-Kjennerud, Camilla Stoltenberg, Liv Irene Nøstvik, Bernhard Weidle
12.11.2019
Tourettes syndrom er en nevrologisk tilstand som debuterer i barnealder og kjennetegnes av motoriske og vokale tics ( 1 ). Tics er ufrivillige, raske, gjentatte, urytmiske motoriske bevegelser eller...
Bernhard Weidle, Torbjørn Gåsnes, Gunn Karin Skjetne, Anne Lise Høyland
18.03.2011
Begrepet «gjennomgripende utviklingsforstyrrelse» brukes synonymt med «autismespekterforstyrrelse» og inkluderer barneautisme, atypisk autisme, Retts syndrom, disintegrativ forstyrrelse i barndommen...
Bernhard Weidle
13.12.2011
Picoult, Jodi Åstedet 619 s. Oslo: Cappelen Damm, 2011. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-33515-1 Boken er roman nr. 17 av den amerikanske bestselgerforfatteren Jodi Picoult (f. 1966). Hun belyser ofte...
Bernhard Weidle
22.09.2015
Barn og ungdom med tvangslidelse har redusert livskvalitet, men etter behandling med kognitiv terapi er livskvaliteten like bra som i den generelle populasjonen. Bernhard Weidle. Foto: Kristina Jones...