Marte Handal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med idé, tolking av data, utarbeiding og godkjenning av manuskriptet.

Marte Handal er overlege og seniorforsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Marte Handal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media