Annonse
Annonse

Lars Slørdal

Artikler av Lars Slørdal

Lars Slørdal
18.05.2018
Hvem bærer ansvaret for at legemiddelfeltet er i ferd med å havne i et uføre? I en redaksjonell lederartikkel i Tidsskriftets påskenummer beskriver medisinsk redaktør Geir Jacobsen hvordan en «...
Lars Slørdal
16.04.2018
Vi trenger en rasjonell, transparent og mindre kynisk ordning for prising av nye legemidler. I 1955 fremstilte en gruppe forskere under ledelse av den amerikanske virologen Jonas Salk en effektiv...
Lars Slørdal
08.01.2018
Niels Christian Geelmuyden Pillebefinnede Hva vet vi om medisinene vi tar? 377 s. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-52700-6 Niels Christian Geelmuydens tilnærming til helsefag...
Lars Slørdal
16.10.2017
Hans Olav Fekjær Rus Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk. 4. utg. 441 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 559 ISBN 978-82-05-49691-0 Hans Olav Fekjær har...
Lars Slørdal
04.09.2017
Helsevesenet byråkratiseres på faglighetens bekostning. «If I (….) had to listen to that, or read things like that, I would want to give up listening and reading. I would begin thinking up new kinds...
Lars Slørdal, Anne Elise Eggen
08.11.2016
Byttet fra digitoksin til digoksin ble risikofylt. Unødig risikofylt. Etter ti år med omhyggelige studier publiserte den engelske legen William Withering i 1785 monografien On the foxglove and some...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
25.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
13.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
15.11.2007
Vi stiller oss bak Peter Storm-Henningsens anbefaling av Vlad og medarbeideres analyse av de placebokontrollerte, randomiserte kliniske forsøkene med glukosamin ved artrose ( 1 ). Forfatterne viser...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
04.10.2007
Det er trist å se at Legemiddelverket kun er opptatt av formaljuridiske forhold og ikke vil diskutere hvorvidt glukosamin har effekt. Gramstad & Skovlunds innlegg viser at Legemiddelverket...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
23.08.2007
Offisielle terapianbefalinger og intensiv markedsføring danner bakgrunnen for økende utbredelse av peroralt glukosamin i behandling av artrose. Produsentuavhengige studier har ikke påvist effekt av...
Christine Strand Bachmann, Erik Andreas Berg, Olav Spigset, Lars Slørdal
17.01.2008
Insomni er en subjektiv følelse av utilfredsstillende søvnkvalitet og/eller søvnmengde, og har en prevalens på 30 – 40  % ( 1 ). Zopiklon og zolpidem ble lansert på det norske markedet for behandling...
Jan M. Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
12.06.2008
I Tidsskriftet nr. 7/2008 refererer Erlend Hem ( 1 ), med bakgrunn i retningslinjer fra et ekspertpanel oppnevnt av American Pain Society og American College of Physicians ( 2 ), at «en rekke...
Lars Slørdal, Jørgen G. Bramness
09.10.2008
Det klassiske antihistaminet alimemazin har mange farmakologiske effekter, inklusive sedasjon. Det brukes relativt hyppig som sovemiddel, også hos små barn. Alimemazin kan gi alvorlige bivirkninger,...
Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
13.03.2008
Legemidler med kjent virkning og sikkerhetsprofil er i de fleste tilfellene å foretrekke fremfor «nye» legemidler Et notat fra Norsk institutt for by- og regionforskning med tittelen «Fører...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
13.03.2008
Vi ser ikke helt relevansen i Paul Claytons innlegg i forhold til vår kritikk av markedsføringen av glukosamin i behandling av artrose ( 1 ). Vi konstaterer også at Clayton ikke presenterer fakta som...
Lars Slørdal
25.06.2009
Goldacre, B. Bad science 325 s, ill. London: Harper Collins Publishers, 2008. Pris GBP 9 ISBN 78-0-00-728487-0 Min gode venn Rolf L., som er fysiker av utdanning og en av de mest opplyste mennesker...
Kjersti Lia, Olav Spigset, Lars Slørdal
15.01.2009
I Norge påvises hvert år andre rusmidler enn alkohol hos noe over 4 000 bilførere som stoppes eller pågripes av politiet etter påfallende kjøring ( 1 ). De misbruksstoffene som oftest påvises, er...
Andreas Austgulen Westin, Lars Slørdal
15.01.2009
Hvis man ser bort fra alkohol, er cannabis (marihuana og hasjisj/hasj) det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ( 1 ). Når urinprøver benyttes for å avdekke rusmiddelbruk, er det – som en konsekvens av...
Ingvill Marie Teigen, Kristin Lein Rendum, Lars Slørdal, Olav Spigset
25.06.2009
Håndtering av feil som begås i pasientbehandlingen omfattes av et regelverk som både skal ivareta pasientrettigheter og hindre gjentakelse. I spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 første ledd heter det...