Lars Slørdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Slørdal

Lars Slørdal, Olav Spigset
07.06.2021
Vår gode kollega Guttorm Raknes går i språkspalten i Tidsskriftet nr. 6/2021 ( 1 ) i rette med faglig bruk av upresise termer som steroider og kortikosteroider. Hans hovedanliggende er betimelig, men...
Hanne Skeie*, Ragnhild Nordlund*, Lars Slørdal, Olav Spigset
16.03.2021
Legemiddelavvik ( medication errors ) forekommer i alle ledd i helsetjenesten. I sykehus kan avvik skje både i forbindelse med ordinering, istandgjøring (dispensering) og utdeling (administrering) av...
Pål Gjerden, Lars Slørdal
23.11.2020
Hva er galskap? Kan vi beskrive og gjenkjenne galskap? Hvis ikke, er det da meningsfullt å snakke om psykiatrisk diagnostikk som et fag? Patients Waiting to See the Doctor, with Figures Representing...
Pål Gjerden, Lars Slørdal
28.09.2020
Helge Waal og medarbeidere går i rette med vår bekymring over den nær eksponensielle økningen i bruk av det antipsykotiske midlet kvetiapin, og hevder at det «ikke er noe som tyder på at økt bruk av...
Ludvik Saxhaug Solnør, Øystein Stenerud Skeie, Olav Spigset, Lars Slørdal
18.11.2019
Aktuelle medikamentgrupper i behandling av astma omfatter β 2 -agonister, kortikosteroider og muskarinreseptorantagonister til inhalasjon, leukotrienreseptorantagonister, xantinderivater og noen...
Elling Ulvestad, Lars Slørdal
19.08.2019
Vi takker Hanne Nøkleby og Geir Bukholm for kommentar til vår artikkel. De hevder at vi gir inntrykk av at norske helsemyndigheter underslo informasjon for å få folk til å vaksinere seg i 2009. For å...
Elling Ulvestad, Lars Slørdal
19.08.2019
Ved å hevde – i fullt alvor – at «Jeg vet det, for jeg var der», forsøker Preben Aavitsland å tilrane seg en autoritet som fritar ham fra krav om vitenskapelig begrunnelse ved spørsmål om vaksinasjon...
Trond Oskar Aamo, Olav Spigset, Lars Slørdal, Jon Lamvik
24.06.2019
Hans Cato Guldberg døde den 25. mars 2019 etter lengre tids sykdom, 84 år gammel. En bauta innenfor farmakologi, medisinsk forskningsetikk og ledelse er borte. Hans Cato ble født på Røros. Han tok...
Elling Ulvestad, Lars Slørdal
27.05.2019
Ti år etter svineinfluensautbruddet er det fremdeles uklart om vedtaket om massevaksinasjon ble fattet på et rasjonelt og uhildet grunnlag. I 2019 er det 100 år siden spanskesyken herjet som verst og...
Knut Lien, Olav Spigset, Andreas Austgulen Westin, Lars Slørdal
01.10.2018
Digitalisglykosider har vært i bruk i over 200 år og benyttes fortsatt ved behandling av atrieflimmer og hjertesvikt ( 1 ). Hvorvidt nytten av disse legemidlene veier opp for de potensielle farene...
Lars Slørdal, Olav Spigset
17.09.2018
Takk til Petter Gjersvik for refleksjonene rundt de nyere eksamensformene i medisinstudiet ( 1 ). Han har rett i det han skriver: gjetting premieres i noen grad, arbeidsbelastning for underviserne...
Pål Gjerden, Jørgen G. Bramness, Lars Slørdal
03.09.2018
Antall brukere av det antipsykotiske medikamentet kvetiapin øker dramatisk. Det brukes nærmest utelukkende på andre indikasjoner enn behandling av psykoser. Kvetiapin ble lansert i Norge med...
Lars Slørdal
18.05.2018
Hvem bærer ansvaret for at legemiddelfeltet er i ferd med å havne i et uføre? I en redaksjonell lederartikkel i Tidsskriftets påskenummer beskriver medisinsk redaktør Geir Jacobsen hvordan en «...
Lars Slørdal
16.04.2018
Vi trenger en rasjonell, transparent og mindre kynisk ordning for prising av nye legemidler. I 1955 fremstilte en gruppe forskere under ledelse av den amerikanske virologen Jonas Salk en effektiv...
Lars Slørdal
08.01.2018
Niels Christian Geelmuyden Pillebefinnede Hva vet vi om medisinene vi tar? 377 s. Oslo: Cappelen Damm, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-02-52700-6 Niels Christian Geelmuydens tilnærming til helsefag...
Lars Slørdal
16.10.2017
Hans Olav Fekjær Rus Bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historikk. 4. utg. 441 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 559 ISBN 978-82-05-49691-0 Hans Olav Fekjær har...
Lars Slørdal
04.09.2017
Helsevesenet byråkratiseres på faglighetens bekostning. «If I (….) had to listen to that, or read things like that, I would want to give up listening and reading. I would begin thinking up new kinds...
Lars Slørdal, Anne Elise Eggen
08.11.2016
Byttet fra digitoksin til digoksin ble risikofylt. Unødig risikofylt. Etter ti år med omhyggelige studier publiserte den engelske legen William Withering i 1785 monografien On the foxglove and some...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
25.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...
Maren Cecilie Strand, Cato Innerdal, Grete Mathisrud, Jørg Mørland, Bettina Riedel, Lars Slørdal, Trond Oskar Aamo, Vigdis Vindenes
13.10.2016
Flere rus- og legemidler påvirker kjøreevnen. For flere legemidler er det fastsatt konsentrasjonsgrenser i blod. Grensene er ment å forenkle den strafferettslige behandlingen av kjøresaker. Listen er...