Andreas Austgulen Westin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Austgulen Westin

Andreas Austgulen Westin, Hildegun Tryggestad, Hans Roar Sandberg
27.05.2019
The merging of fourteen different installations will improve the flow and quality of laboratory services. Every year, the hospital laboratories in Central Norway Health Authority process nearly 20...
Andreas Austgulen Westin, Hildegun Tryggestad, Hans Roar Sandberg
27.05.2019
Sammensmeltingen av 14 ulike installasjoner vil bedre flyten og kvaliteten på laboratorietjenestene. Hvert år utføres nesten 20 millioner laboratorieanalyser ved sykehuslaboratoriene i Helse Midt-...
Tormod Karlsen Bjånes, Jon Andsnes Berg, Arne Helland, Andreas Austgulen Westin
25.02.2019
Testing for drugs of abuse is a complex task, and pitfalls abound. The Norwegian Association of Clinical Pharmacology is now launching a series of educational videos to disseminate fundamental...
Tormod Karlsen Bjånes, Jon Andsnes Berg, Arne Helland, Andreas Austgulen Westin
25.02.2019
Rusmiddeltesting er komplisert, og fallgruvene er mange. Norsk forening for klinisk farmakologi lanserer nå en serie informasjonsvideoer for å formidle grunnleggende kunnskap om temaet. Figur 1...
Andreas Austgulen Westin, Arne Reimers, Olav Spigset
30.10.2018
Choosing appropriate medication doses for pregnant women is a difficult balancing act, as the mother’s need for treatment must be weighed against the risk of fetal harm. The latter is...
Andreas Austgulen Westin, Arne Reimers, Olav Spigset
30.10.2018
Legemiddeldosering til gravide er en vanskelig balansekunst, der mors behov for behandling må veies opp mot risikoen for fosterskadelige effekter. Ofte vektlegges sistnevnte mest, med det resultat at...
Knut Lien, Olav Spigset, Andreas Austgulen Westin, Lars Slørdal
01.10.2018
Digitalisglykosider har vært i bruk i over 200 år og benyttes fortsatt ved behandling av atrieflimmer og hjertesvikt ( 1 ). Hvorvidt nytten av disse legemidlene veier opp for de potensielle farene...
Andreas Austgulen Westin, Paal Skjetne
20.12.2016
På 300-tallet e.Kr. bodde det en gavmild biskop ved navn Nikolaus i Myra i Lilleasia, det nåværende Tyrkia. Han ble kanonisert kort tid etter sin død under navnet sankt Nikolaus. I moderne tid har...
Andreas Austgulen Westin, Astrid Louise Wester, Asbjørg Stray-Pedersen, Kari Løhne, Ying Chen, Richard W. Olaussen
13.09.2016
The Norwegian Laboratory Coding System was intended to ensure unambiguous communication between requisitioners and laboratories. The purpose of this was to raise the quality of laboratory medical...
Andreas Austgulen Westin, Astrid Louise Wester, Asbjørg Stray-Pedersen, Kari Løhne, Ying Chen, Richard W. Olaussen
13.09.2016
Norsk laboratoriekodeverk skulle sikre entydig kommunikasjon mellom rekvirenter og laboratorier. Dette skulle løfte kvaliteten på laboratoriemedisinske tjenester i Norge og passe inn i visjonen om én...
Andreas Austgulen Westin, Rolf A. Walstad, Olav Spigset
17.12.2009
Det har vært vanlig å anbefale at penicillin skal inntas utenom måltider for å øke absorpsjonen. Sett i lys av dagens kunnskap om dets farmakodynamiske og farmakokinetiske egenskaper bør man gå bort...
Andreas Austgulen Westin, Lars Slørdal
15.01.2009
Hvis man ser bort fra alkohol, er cannabis (marihuana og hasjisj/hasj) det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ( 1 ). Når urinprøver benyttes for å avdekke rusmiddelbruk, er det – som en konsekvens av...
Andreas Austgulen Westin, Jørund Asvall
14.12.2006
Galápagosøyene gir assosiasjoner til kjempeskilpadder, iguanaer og Darwins evolusjonsteori. Mindre er sagt og skrevet om menneskene som bor der. Vi reiste til øygruppen for å studere helse- og...
Andreas Austgulen Westin, Ruth-Anne Larsen, Ketil Arne Espnes, Olav Spigset
12.11.2012
Therapeutic drug monitoring (TDM) can be useful in a number of clinical situations ( 1 ). Measuring drug levels in blood, serum or plasma (a definition of these test materials is provided in Box 1)...
Andreas Austgulen Westin, Wenche Rødseth Brede, Ketil Arne Espnes
30.10.2012
In a drug rehabilitation clinic several patients appeared to be intoxicated. Urine specimens were collected and tested for drug abuse, but no substances were detected. Later, one of the patients...
Andreas Austgulen Westin, Tormod Karlsen Bjånes
22.09.2015
The Norwegian Laboratory Coding System is a new, shared coding system which will ensure that all Norwegian laboratories use identically worded names and analysis codes for requisitions and results of...
Tormod Karlsen Bjånes, Andreas Austgulen Westin
21.04.2015
Until recently, no nationwide overview of the clinical pharmacological analyses (i.e therapeutic drug monitoring and testing for drugs-of-abuse) that are undertaken in Norwegian laboratories has been...
Hege M. Krabseth, Silja S. Tuv, Maren Cecilie Strand, Ritva A. Karinen, Elisabeth Wiik, Merete S. Vevelstad, Andreas Austgulen Westin, Elisabeth L. Øiestad, Vigdis Vindenes
03.05.2016
There has been a major increase in the number of new drugs of abuse on the global illicit drugs market, including in Norway. These substances are referred to as «novel psychoactive substances» (NPS...
Silja S. Tuv, Hege M. Krabseth, Maren Cecilie Strand, Ritva A. Karinen, Elisabeth Wiik, Merete S. Vevelstad, Andreas Austgulen Westin, Elisabeth L. Øiestad, Vigdis Vindenes
03.05.2016
The illicit drugs market has changed in recent years, and the Internet has become increasingly important as a distribution channel. During the first six months of 2015, more than 200 000 user doses...
Andreas Austgulen Westin, Elin Johanne Hansteen Strøm
04.11.2010
Jørgen Bramness påpeker i Tidsskriftet nr. 17/2010 at pregabalin fortsatt må overvåkes med tanke på misbrukspotensial ( 1 ). Med erfaringer fra rusomsorgen deler vi hans oppfatning, og presenterer...