Andreas Austgulen Westin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Andreas Austgulen Westin er overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital. Han leder arbeidet med regional standardisering av analyseinformasjon i HMN LAB.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Andreas Austgulen Westin
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media