Jørgen G. Bramness

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jørgen G. Bramness

Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen
14.12.2020
Mye tyder på at risikoen for å bli avhengig av cannabis er større enn hva mange har ment. Man kan bli avhengig av cannabis. Brukere kan utvikle toleranse ( 1 ) og oppleve abstinenser når de slutter...
Jørgen G. Bramness, Ulrik Fredrik Malt
24.06.2020
Nypubliserte kliniske råd om nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler kan bidra med god kunnskap for bedre praksis i et evidenssvakt felt. Norsk psykiatrisk forening tok i 2018...
Ingjerd Guldal, Jørgen G. Bramness
20.04.2020
Harald Sundby, Njål Flem Mæland Håndbok i klinisk kommunikasjon Oslo: Norsk forening for allmennmedisin, 2020. 28 s, ill. Boken ligger ute gratis for nedlastning . Dette korte og lettleste heftet...
Jørgen G. Bramness, Vigdis Vindenes
21.10.2019
Vi takker Serkland og medarbeidere for et godt innlegg i språkspalten om medisinsk cannabis ( 1 ). Deres forslag om ikke å bruke begrepet medisinsk cannabis , men heller det kalle det cannabinoider...
Jørgen G. Bramness
24.04.2019
Selv om helseministeren har lovet at tilgangen til helsedata skal bli enklere, har dette fortsatt ikke skjedd. Norge har fantastiske helseregistre. I mars 2018 sa helseminister Bent Høie at det...
Jørgen G. Bramness, Jan Ivar Røssberg
26.11.2018
Geir Smedslund og Camilla Stoltenberg skriver i en debattartikkel i Tidsskriftet om en kunnskapsoppsummering ( 1 ) fra Folkehelseinstituttet om effekt og bivirkninger ved langtidsbehandling med...
Anne Taraldsen Heldal, Svetlana Skurtveit, Philipp Paul Koren Lobmaier, John-Kåre Vederhus, Jørgen G. Bramness
08.11.2018
Alkoholbrukslidelser forårsaker alvorlig sykelighet og tidlig død ( 1 ). Dette er et stort problem både for pasienten og de pårørende. I tillegg har det også betydelige samfunnsmessige kostnader,...
Pål Gjerden, Jørgen G. Bramness, Lars Slørdal
03.09.2018
Antall brukere av det antipsykotiske medikamentet kvetiapin øker dramatisk. Det brukes nærmest utelukkende på andre indikasjoner enn behandling av psykoser. Kvetiapin ble lansert i Norge med...
Jørg Mørland, Jørgen G. Bramness
22.01.2018
Advokat Dagfinn Hessen Paust kommer med et nokså krast angrep på vår kronikk om hvor lenge effektene av cannabis varer. Han åpner med en anklage om blanding av juss og medisin, men han gjør dette...
Jørgen G. Bramness
22.01.2018
En dag i september 2017 var hovedoppslaget i studentavisen Universitas «LSD inntar lesesalen» ( 1 ). Noen studenter «sto frem» som hverdagsbrukere av lave doser av LSD. De mente at dette hevet deres...
Jørg Mørland, Jørgen G. Bramness
30.10.2017
Etter jevnlig bruk av mye cannabis kan man gjenfinne den psykoaktive substansen THC i blodet i mange dager. Dette kan ha konsekvenser for cannabisbruk og bilkjøring, enten cannabis brukes medisinsk...
Vigdis Vindenes, Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen, Jørg Mørland, Liliana Bachs
08.11.2016
De senere årene er sterkere cannabisprodukter blitt tilgjengelig på det illegale markedet, men hvilke helsemessige konsekvenser har egentlig dette for brukerne? Illustrasjon: Ørjan Jensen Spørsmålet...
Jørgen G. Bramness
08.11.2016
Landheim, Anne Wiig, Frøy Lode Brendbekken , Marit Et bedre liv Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer. 210 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016...
Jørgen G. Bramness, Pål Sandvik, Helle Schøyen, Fredrik A. Walby
13.12.2007
En fersk rapport fra Kunnskapssenteret om antidepressiv behandling bærer preg av manglende kompetanse i psykiatri og klinisk forskning. Flere av konklusjonene mangler tilstrekkelig dokumentasjon...
Jørgen G. Bramness, Fredrik A. Walby
01.11.2007
På forsommeren i år mottok vi et innlegg til Tidsskriftets spalte Brev til redaktøren skrevet av Svein Reseland. Han kritiserte vår artikkel om sammenhengen mellom økninger i salget av...
Jørgen G. Bramness, Fredrik A. Walby
28.06.2007
Det er selvsagt riktig at vår formulering om at antall selvmord sank «med opptil 150 pr. år» kan misforstås. Det er ikke snakk om en slik reduksjon i selvmordsraten hvert eneste år – da ville jo...
Jørgen G. Bramness, Anders Engeland, Kari Furu
18.10.2007
Bruken av SSRI-antidepressiver og venlafaksin hos barn og unge har vært gjenstand for debatt. Dette skyldes at dokumentasjonen av disse midlenes effekt på depresjoner hos barn og unge er dårlig ( 1...
Jørgen G. Bramness
15.03.2007
Lingjærde, O. Psykofarmaka Medikamentell behandling av psykiske lidelser. 5. utg. 556 s, ill. Kristiansand: Høgskoleforlaget, 2006. Pris NOK 649 ISBN 978-82-7634-727-2 Den norske nestoren innenfor...
Jørgen G. Bramness
17.05.2007
Verden helseorganisasjon WHO expert committee on drug dependence 31 s. Genève: WHO, 2006. Pris CHF 14 ISBN 978-92-4-120942-7 Dette heftet er ingen bok, men snarere et møtereferat fra gruppen i...
Lars Slørdal, Jørgen G. Bramness
09.10.2008
Det klassiske antihistaminet alimemazin har mange farmakologiske effekter, inklusive sedasjon. Det brukes relativt hyppig som sovemiddel, også hos små barn. Alimemazin kan gi alvorlige bivirkninger,...