Fatemeh Chalabianloo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fatemeh Chalabianloo

Fatemeh Chalabianloo, Jan Schjøtt
29.01.2009
Salget og omsetningen av pregabalin (Lyrica) i Norge har økt betydelig de siste årene. Det har vært spekulert på om dette kan skyldes misbruk. Reflekterer det økte forbruket et medisinsk behov,...
Fatemeh Chalabianloo
18.09.2012
Bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) er en hyppig årsak til uønskede legemiddelreaksjoner. Klinikere bør tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om mulige mekanismer og kliniske...
Andreas Austgulen Westin, Jørgen G. Bramness, Fatemeh Chalabianloo, Lars Slørdal
28.05.2013
Vi har verken sagt eller skrevet at pregabalin bør fjernes fra markedet. Vi ønsker å fortelle norske forskrivere at pregabalins nytteverdi er overvurdert og at misbruksfaren er undervurdert. La oss...
Andreas Austgulen Westin, Jørgen G. Bramness, Fatemeh Chalabianloo, Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
19.03.2013
Det er ingen tvil om at pregabalin kan misbrukes. Hvor mye mer dokumentasjon trenger vi før det legges restriksjoner på forskrivningen? Figur 1 Antall personer som har hentet ut minst...