Reseptregisteret og misbruk av pregabalin

Cecilie Johannessen Landmark, Hilde Fossmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen Om forfatterne
Artikkel

Vi har brukt data fra Reseptregisteret (1) for evaluering av bruken av antiepileptika i Norge (2). På bakgrunn av brev til redaktøren om misbruk av pregabalin (3, 4) har vi sett på omfanget av pregabalinmisbruk i hele befolkningen i perioden 2008 – 09. Våre data viser at det uavhengig av indikasjon totalt var 20 274 og 17 111 pasienter som fikk resept på pregabalin i hhv. 2008 og 2009. Av disse var det 19 i 2008 og 25 i 2009 som brukte høyere dose enn ti ganger definert døgndose (DDD = 300 mg) og ble definert som storforbrukere og potensielle misbrukere. Dette tilsvarer ca. 0,01 % av pasientene, og de sto for 3,4 % av det totale forbruket av pregabalin (2,19 DDD/1 000 innbyggere/døgn). En overforbruker ble definert som en som fikk 5 – 10 ganger mer enn definert døgndose. Dette gjaldt 101 pasienter i 2008 og 118 pasienter i 2009 – disse utgjorde 0,6 % av pasientene totalt og sto for 5,6 % av forbruket.

Det kan være store interindividuelle variasjoner innenfor vanlig terapeutisk bruk – det kan være opptil fem ganger normaldoseringen uten at dette kan defineres som misbruk. Antall ekspederinger varierte, med et gjennomsnitt på fem ganger per år. Den pasienten som fikk forskrevet mest, hadde 161 ekspederinger i 2008, noe som tilsvarer tre per uke. Videresalg kan ikke utelukkes i slike tilfeller. Det er viktig å følge utviklingen av dette, og Reseptregisteret er egnet for å avdekke slike problemstillinger.

Anbefalte artikler