Svein I. Johannessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Svein I. Johannessen

Karl O. Nakken, Svein I. Johannessen
25.09.2008
Et av medisinens første bud er aldri å skade pasienten, nihil nocere. I behandling av epilepsi opplever vi ikke sjelden overraskelser i form av at medikamenter som er ment å skulle gi...
Theresa Mariero Klees, Eylert Brodtkorb, Karl Otto Nakken, Rasmus Lossius, Svein I. Johannessen
28.05.2003
I løpet av de siste ti år er sju nye antiepileptika blitt markedsført i Norge. Disse har ulike virkningsmekanismer, bivirkningsprofiler og farmakokinetiske egenskaper og har foreløpig ikke funnet sin...
Elisif Rytter, Svein I. Johannessen, Karl Otto Nakken
12.06.2003
Mange leger er i tvil om hvilken antikonsepsjonsmetode de bør anbefale til kvinner med epilepsi. Frykten for at p-piller forsterker anfallstendensen, er i dag ugrunnet ( 1 ), selv om østrogen virker...
Torleiv Svendsen*, Svein I. Johannessen, Karl O. Nakken
20.05.2000
Det er ca. 40 000 personer med epilepsi i Norge. Av disse har 20 – 30 % (8 000 – 12 000) dårlig anfallskontroll (1). De siste ti årene er det markedsført flere nye antiepileptika som har vært til god...
Karl O. Nakken, Svein I. Johannessen, Elisif Rytter
30.10.2000
Mens farmakoterapi ved epilepsi i mange tiår var ensbetydende med fenobarbital og/eller fenytoin, har bruken av disse medikamentene gradvis avtatt, mens forbruket av karbamazepin og valproat har økt...
Cecilie Johannessen Landmark, Hilde Fossmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen
04.02.2011
Vi har brukt data fra Reseptregisteret ( 1 ) for evaluering av bruken av antiepileptika i Norge ( 2 ). På bakgrunn av brev til redaktøren om misbruk av pregabalin ( 3 , 4 ) har vi sett på omfanget av...
Cecilie Johannessen Landmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen
06.05.2011
På bakgrunn av kommentaren fra Westin og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 7/2011 ( 1 ) ønsker vi å klargjøre dokumentasjonen på forbruket av pregabalin i Norge basert på Reseptregisteret ( 2 ). Vi...