Pål G. Larsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pål G. Larsson

Cecilie Johannessen Landmark, Hilde Fossmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen
04.02.2011
Vi har brukt data fra Reseptregisteret ( 1 ) for evaluering av bruken av antiepileptika i Norge ( 2 ). På bakgrunn av brev til redaktøren om misbruk av pregabalin ( 3 , 4 ) har vi sett på omfanget av...
Cecilie Johannessen Landmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen
06.05.2011
På bakgrunn av kommentaren fra Westin og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 7/2011 ( 1 ) ønsker vi å klargjøre dokumentasjonen på forbruket av pregabalin i Norge basert på Reseptregisteret ( 2 ). Vi...