Cecilie Johannessen Landmark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Cecilie Johannessen Landmark

Silje Alvestad, Marit Bjørnvold, Ellen Molteberg, Morten Lossius, Cecilie Johannessen Landmark
08.04.2019
David Benee Olsen og Arton Baftiu i Legemiddelverket skriver i Tidsskriftet at valproat er kontraindisert ved graviditet ( 1 ). Bruk av valproat i svangerskap gir betydelig økt risiko for medfødte...
Arne Reimers, Jon Andsnes Berg, Margrete Larsen Burns, Cecilie Johannessen Landmark
14.06.2017
Antiepileptic drugs are the cornerstone of epilepsy treatment and are also used in a range of other indications. Measurement of the serum concentrations of antiepileptic drugs has a long tradition as...
Arne Reimers, Jon Andsnes Berg, Margrete Larsen Burns, Cecilie Johannessen Landmark
26.06.2017
Antiepileptika er grunnsteinen i behandlingen av epilepsi og brukes også ved en rekke andre indikasjoner. Serumkonsentrasjonsmåling av antiepileptika har hatt lang tradisjon som hjelpemiddel i...
Cecilie Johannessen Landmark, Hilde Fossmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen
04.02.2011
Vi har brukt data fra Reseptregisteret ( 1 ) for evaluering av bruken av antiepileptika i Norge ( 2 ). På bakgrunn av brev til redaktøren om misbruk av pregabalin ( 3 , 4 ) har vi sett på omfanget av...
Cecilie Johannessen Landmark, Pål G. Larsson, Elisif Rytter, Svein I. Johannessen
06.05.2011
På bakgrunn av kommentaren fra Westin og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 7/2011 ( 1 ) ønsker vi å klargjøre dokumentasjonen på forbruket av pregabalin i Norge basert på Reseptregisteret ( 2 ). Vi...
Grethe Sørgaard, Cecilie Johannessen Landmark
22.01.2013
Ordningen med elektroniske resepter (e-resepter) innføres nå i Norge og skal være i bruk i hele landet i 2013. Hver dag ekspederes ca. 100 000 resepter fra norske apotek. Nye systemer vil alltid...