Aktuelt i foreningen
13.09.2019
For alle som er opptatt av hva som skjer med fastlegeordningen, var onsdag 4. september en viktig dato. To grundige rapporter om ordningens tilstand ble presentert i Helsedirektoratets lokaler. Den...
09.09.2019
Fondet refunderer pensjonskostnader næringsdrivende leger har for tidligere ansatt hjelpepersonell med pensjon i KLP. REFUSJON: I 2018 ble det utbetalt cirka 2,33 millioner kroner i refusjon...
09.09.2019
Startskuddet for årets kommunevalgkamp gikk under Arendalsuka. Her ble fastlegeordningen og hva som må til for å berge denne, diskutert. Helseministeren justerte krisen opp fra 6...
09.09.2019
Antall pasienter med behov for nyreerstattende behandling har økt de siste årene. Dette skyldes stigende antall eldre i befolkningen, men også at folk overlever annen alvorlig...
09.09.2019
– Bruk av rusmidler i ung alder kan gi betydelig langtidsvirkninger som psykose og problemer med konsentrasjon og læring, sier Jørg Mørland. RUSBEHANDLING: Ingebjørg...
09.09.2019
1. september var Legeforeningens nye sentralstyre på plass. Aktuelt i foreningen har stilt to spørsmål til de nye medlemmene. NYTT SENTRALSTYRE: (fra venstre) Clara Bratholm (ny),...
09.09.2019
Fløttardag var i det gamle bondesamfunnet den dagen i året da gårdsarbeidere kunne bytte arbeidsplass. 1. september annethvert år er den store fløttardagen i Legeforeningen. Da starter de nye...
19.08.2019
– Vedtaket vårt fokuserer på lokale tiltak og fysisk aktivitet, noe som så langt ikke har blitt berørt i folkehelsearbeidet i tilstrekkelig grad. FORNØYD MED VEDTAK: Andre visepresident i Den...
19.08.2019
Helseopplysningene som tidligere ble gitt på papir, vil nå bli overlevert digitalt. Norsk forening for allmennmedisin (Nfa) har sammen med forsikringsbransjen tatt initiativ til en...
19.08.2019
Byggekontrakten er signert, og i august rykker håndverkere inn i Legenes hus. KONTRAKTEN SIGNERES: Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke (SOP), Stian Rå...