Annonse
Annonse
Aktuelt i foreningen
08.05.2018
Vi leger trenger faglig vedlikehold og oppdatering. Tidsskriftet skal stimulere til forskning og fagutvikling, men også være et sted for debatt om etikk, profesjon og helsepolitikk. Hva betyr...
08.05.2018
Den prekliniske, pasientløse hverdagen under studietiden i Bergen fikk Eirik Hugaas Ofstad (39) nesten til å gi opp medisinstudiet. Hans brennende ønske var å være til hjelp for folk. DOKTORGRAD PÅ...
08.05.2018
Jeg stortrives som fastlege i Gulen kommune! Jeg hadde turnus i Kvinesdal og trivdes kjempegodt i allmennpraksis, men det ble allikevel en del år med indremedisin på sykehuset i Flekkefjord. Med tre...
08.05.2018
Legeforeningen ga tydelige råd og innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomité under høringen om kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten. FOKUS PÅ KVALITET: Det bør legges til rette for at...
08.05.2018
«Syk­le til job­ben 2018» er i full gang. En som blir van­ske­lig å ta igjen, er bar­ne­le­ge Jan Hen­rik Lund. Nær­me­re 35 ki­lo­me­ter tur-re­tur fra Fredrikstad til Kal­nes skrem­mer ikke den ak­...
08.05.2018
Lederen i Oslo legeforening advarer mot kortsiktige vedtak i omleggingen av sykehustilbudet i hovedstadsområdet. SYKEHUSSTRUKTUR ENGASJERER: Leder i Oslo legeforening Kristin Hovland mener...
08.05.2018
Legeforeningen frykter for kvaliteten i spesialistutdanningen og for at minimumskravene til læringsaktiviteter ikke oppfylles. Foreningen forventer at Helsedirektoratet nå tar grep. FRYKTER FOR...
17.04.2018
- Vi på HUNT er veldig glade og stolte over at vi har fått tildelt prisen. Dette er en anerkjennelse av mangeårig innsats av utrolig mange som har gjort HUNT til det det er i dag, sier daglig leder...
17.04.2018
Legeforeningen har som mål å stimulere flere leger til å bli ledere. Sentralstyret ønsker å bidra til dette ved å pilotere kurset Helselederskolen. NYSGJERRIG PÅ LEDELSE: Unge leger med en lederspire...
17.04.2018
Antall leger i Danmark som viser tegn på utbrenthet og oppgir at de er utilfreds med arbeidet, har steget voldsomt. Det viser en dansk undersøkelse. Allmennleger har langt større arbeidsbelastning i...