Aktuelt i foreningen
04.11.2019
Over 400 norske medisinstudenter fra hele Europa deltok på 34 forskjellige kurs da Norsk medisinstudentforening arrangerte tidenes største faghelg. KURS: Medisinstudentene kunne melde...
04.11.2019
– Dette er et stort steg i riktig retning. Legeforeningen mener at 85 prosent av legene vi trenger bør utdannes i Norge. Vi er derfor glade for at rapporten konkluderer med at antallet...
04.11.2019
– Han er et utpreget ja-menneske og en person som heller lar andre skinne enn å ta æren selv. Slik ble ortopeden Paolo Rossi beskrevet av sine kolleger da han nylig fikk prisen...
04.11.2019
Det nye statsbudsjettet er dyster lesning for helsesektoren. Blant annet inneholder budsjettet ingen satsing på en fastlegeordning i krise. PÅ STORTINGET: President i Legeforeningen, Marit Hermansen...
24.10.2019
Regjeringen har ønsket å legge fram et stramt budsjett for å bremse til landets økonomi. Men i en tid med godt arbeidsmarked, sterk sysselsetting, lav ledighet og et rekordstort oljefond, kunne...
21.10.2019
I 27 år har Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, Noklus, jobbet med å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten i Norge. Under årets...
21.10.2019
Legeforeningen fokuserte på behovet for en god primærhelsetjeneste, ulikheter i helse, legemiddelmangel og antibiotikaresistens i forkant av høynivåmøtet om universell...
21.10.2019
For andre år på rad sparker Helsedirektoratet i gang kampanjen «Stopptober». Norsk forening for allmennmedisin oppfordrer alle fastleger til å snakke med pasienter om r...
21.10.2019
– Rapporten viser tydelig at å endre finansieringsmodellen uten at man samtidig tilfører friske midler, vil gi liten effekt. Dette bekrefter behovet for en betydelig ø...
21.10.2019
Legeforeningen har opp gjennom årene erfart hva som har vist seg å være suksessfaktorer i gode IT-prosjekter; der hvor løsningene er gode for pasienten, for legen og for myndighetene. Det aller...