Aktuelt i foreningen
NO IMAGE
25.05.2020
Legeforeningen oppfordrer norske myndigheter til å ta et større ansvar for å hindre en medisinsk katastrofe i Europa som følge av koronaviruset. FELLES LØFT: I et...
NO IMAGE
25.05.2020
Regjeringen endrer yrkesskadereglene i folketrygden slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter. Koronasmitte og covid-19 var...
NO IMAGE
25.05.2020
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) gir medisin-, sykepleier- og bioingeniørstudenter fri tilgang ut året til e-læringskurs i laboratoriearbeid...
NO IMAGE
25.05.2020
For første gang avholdes Legeforeningens landsstyremøte digitalt. Det skjer onsdag 27. mai. Korona-pandemien har tvunget frem nye måter å møtes på. Som f...
NO IMAGE
25.05.2020
Legeforeningen har etablert en egen rådgivningsgruppe i påvente av økt etterspørsel etter medisinskfaglige råd som følge av koronaviruset. RÅDGIR: Cecilie...
NO IMAGE
25.05.2020
«Rett lege i rett jobb» er mottoet for Tidsskriftets stillingsportals nye tjeneste, Rekrutteringstjenester. Gjennom en enkel registrering vil man få tips og veiledning om stillinger...
NO IMAGE
25.05.2020
Christer Mjåset er nevrokirurg, forfatter, tidligere leder av Yngre legers forening og tidligere visepresident i Legeforeningen. Nå arbeider han ved Harvard School of Public Health/Harvard Business...
NO IMAGE
25.05.2020
Året vi står midt oppe i blir et annerledes år. Koronapandemien preger samfunnet, helsetjenesten og hver enkelt av oss sterkt. Landsstyremøtet i 2020 vil også bli annerledes. Pandemien påvirker...
NO IMAGE
04.05.2020
Virke og Legeforeningen er enige om arbeidstidsordninger som kan benyttes under korona-pandemien for leger i private, ideelle sykehus. Avtalen tilsvarer den som er inngått med Spekter. RYDDIG...
NO IMAGE
04.05.2020
Kravene som fremmes handler om utvidet forsikringsdekning og godkjenning av covid-19-relatert sykdom som yrkesskade. En samlet arbeidstakerside krever utvidelse av forsikringsdekningen for ansatte...