Aktuelt i foreningen
06.05.2019
Medisinutdanningen i Norge skal få nasjonale retningslinjer. Legeforeningen har levert sitt høringssvar til departementet om utformingen av retningslinjene. MÅ BEVARES: Ø...
06.05.2019
Sisteårsstudentene på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo har tilbud om et todagers kurs i hvordan man kan forberedes på risikoen for å gjøre feil. MENNESKELIG...
06.05.2019
23 år gammel tok Guro Kristine Bårnes permisjon fra medisinstudiene og flyttet til Kongo. Der jobbet hun sammen med gynekolog og fredsprisvinner Denis Mukwege. ENGASJERT: Guro Kristine Bårnes brenner...
06.05.2019
Hellerudsletta er hovedsetet når årets allmennmedisinske våruke sparkes i gang. Dagene skal fylles med kurs, foredrag og debatter. ØNSKER VELKOMMEN: Leder for...
06.05.2019
– Brystkirurgifaget har de senere årene gått fra omfattende til mindre kirurgi, med fokus på bedre kosmetisk resultat. POSITIV UTVIKLING. Det har skjedd en rivende utvikling...
06.05.2019
Arbeid med spesialistutdanningen er en kjerneoppgave for Legeforeningen. Våre spesialitetskomiteer gjør en svært viktig jobb for faget. 1. mars i år trådte den endelige spesialitetsforskriften i...
08.04.2019
Pasientsikkerhetsarbeid er god ledelse i praksis. Sikkerhet først, tenker vi. Men så skjer det feil likevel. I avisene har vi lest om fortvilte pårørende som ikke kan forstå at avdelingen ikke hadde...
08.04.2019
Hele fire kandidater har meldt sitt forhåndskandidatur. Vi har tatt en prat med hver enkelt av dem. Yngre legers forening (Ylf) skal velge ny leder i april. Nåværende leder, Christer Mjåset,...
08.04.2019
Julia Fieler spesialiserer seg i anestesi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). I flere år har hun vært frivillig i Røde Kors’ ressursgruppe for skred. FRIVILLIG I...
08.04.2019
65 prosent av de spurte i Kantar TNS årlige undersøkelse – Helsepolitisk barometer – mener at man må bruke mer på helse. Dette er en oppgang fra fjorårets...