Annonse
Annonse
Aktuelt i foreningen
26.06.2018
Etter en engasjert debatt vedtok landsstyret med 106 mot 35 stemmer å anbefale kjønnskvotering på medisinstudiet. NØDVENDIG VEDTAK: Eivind Valestrand (t.h.) mener kjønnskvotering er viktig for å...
26.06.2018
Under første dag av landsstyremøtet ble det delt ut en rekke priser til leger og forskere. GLADE PRISVINNERE: Erlend Skraastad (f.v), Ying Cheng, Henriette Cecilie Jodal, visepresident Christer...
26.06.2018
Pengene satt løst da MedHum (Medisinstudentenes Humanitæraksjon) satte i gang årets legestafett under landsstyremøtet. STRÅLENDE FORNØYD: Sara Eriksen (t.v) og Emma Lengle i MedHum var overveldet...
26.06.2018
Landsstyret har vedtatt å etablere et faglandsråd bestående av representanter fra alle de fagmedisinske foreninger. Rådet skal ivareta og koordinere det fagmedisinske arbeidet. SAMMEN ER VI STERKE:...
26.06.2018
Spørsmålet om samhandlings- reformen har ført til bedre sam- arbeid ble grundig diskutert under landsstyremøtet onsdag 30. mai. DISKUTERTE SAMHANDLING: Tor Åm (t.v., Hans Olav Melberg og Espen...
26.06.2018
Seks landsstyredelegater deler sine inntrykk fra årets møte og hva som har vært den viktigste saken for dem. Hanne Strømholt Bremnes, medisinstudent, NTNU Trondheim – Dette er mitt første...
26.06.2018
– Dagens utdanningssystem er i strid med rådet fra et samlet fagmiljø, sa sentralstyremedlem Anja Fog Heen. Landsstyret var klinkende klare på hvordan fremtidens spesialistutdanning må se ut. ET...
26.06.2018
Alle foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff
26.06.2018
Engasjerte delegater diskuterte tillit og medbestemmelse etter å ha sett tallenes klare tale fra medlemsundersøkelsen i sykehus. DEN NORSKE MODELLEN UNDER LUPEN: Arnt Olaf Storeng (t.v), Vetle...
26.06.2018
Et utålmodig landsstyre og utålmodige opposisjonspolitikere forventer nå grep for å snu den negative utviklingen i fastlegeordningen. Det kom tydelig frem under årets helsepolitiske debatt på Soria...