Hepatitt A-epidemi blant intravenøse stoffmisbrukere i Oslo 1995-96

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Intravenøst stoffmisbruk er en risikofaktor for hepatitt A-infeksjon. Vanligvis forekommer sykdommen blant misbrukeresom sporadiske tilfeller, men unntaksvis oppstår større utbrudd og epidemier. Vi beskriver her en epidemi med 144meldte tilfeller av hepatitt A blant stoffmisbrukere i Oslo. Epidemien pågikk i 11 måneder og rammet både amfetamin- ogheroinmisbrukere. 59 (41%) misbrukere ble innlagt i sykehus. Av disse døde én, og sju andre utviklet alvorlig, menreversibel hepatitt. I tillegg registrerte vi hepatitt A blant 26 nærkontakter, herav 14 i forbindelse med etnosokomialt utbrudd som rammet sykepleiere, medpasienter og pårørende. Det er ikke kjent hvordan hepatitt A-viruset bleintrodusert i misbrukermiljøet, men den videre smittemåten var sannsynligvis dominert av en kombinasjon av fekal-oralsmitte og parenteral smitte via sprøytedeling. Selv om vi ikke klarte å påvise virus med polymerasekjedereaksjon inarkotikabeslag fra det aktuelle tidsrommet, kan man ikke utelukke at enkelte misbrukere ble smittet parenteralt viainjeksjon av viruskontaminert amfetamin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media