Hepatitt A-epidemi blant intravenøse stoffmisbrukere i Oslo 1995-96

Jensenius M, Espinoza R, Hoel T, Øktedalen O, Heger B, Skar AG, Grinde B, Skaug K, Berild D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Intravenøst stoffmisbruk er en risikofaktor for hepatitt A-infeksjon. Vanligvis forekommer sykdommen blant misbrukere som sporadiske tilfeller, men unntaksvis oppstår større utbrudd og epidemier. Vi beskriver her en epidemi med 144 meldte tilfeller av hepatitt A blant stoffmisbrukere i Oslo. Epidemien pågikk i 11 måneder og rammet både amfetamin- og heroinmisbrukere. 59 (41%) misbrukere ble innlagt i sykehus. Av disse døde én, og sju andre utviklet alvorlig, men reversibel hepatitt. I tillegg registrerte vi hepatitt A blant 26 nærkontakter, herav 14 i forbindelse med et nosokomialt utbrudd som rammet sykepleiere, medpasienter og pårørende. Det er ikke kjent hvordan hepatitt A-viruset ble introdusert i misbrukermiljøet, men den videre smittemåten var sannsynligvis dominert av en kombinasjon av fekal-oral smitte og parenteral smitte via sprøytedeling. Selv om vi ikke klarte å påvise virus med polymerasekjedereaksjon i narkotikabeslag fra det aktuelle tidsrommet, kan man ikke utelukke at enkelte misbrukere ble smittet parenteralt via injeksjon av viruskontaminert amfetamin.

Anbefalte artikler