Berild D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berild D

Berild D, Sjursen H, Digranes A
10.09.1999
Sammendrag Tradisjonelt er aminoglykosider blitt dosert tre ganger daglig, men de siste årene er det kommet både dyreeksperimentelle undersøkelser og kontrollerte kliniske studier som tyder på at...
Hjortdahl P, Berild D
20.08.1999
Korrekt diagnostikk bidrar til optimal behandling Da mer enn 85% av den antibiotika som brukes i Norge forskrives i primærhelsetjenesten, tillegges allmennpraktikeren mye av ansvaret for...
Berild D
20.03.1998
I dette nummer av Tidsskriftet omtaler Morten Lindbæk & Per Hjortdahl C-reaktivt protein (CRP) som diagnostisk hjelpemiddel ved infeksjoner i allmennpraksis (1). Allmennpraktikerne angav at CRP...
Berild D
30.05.1997
Sammendrag De siste årene har antibiotikaforbruket ved Aker sykehus økt jevnt, og det har vært en tendens til å erstatte smalspektrede antibiotika med nye bredspektrede og dyre antibiotika. Dette...
Jensenius M, Espinoza R, Hoel T, Øktedalen O, Heger B, Skar AG, Grinde B, Skaug K, Berild D
10.03.1997
Sammendrag Intravenøst stoffmisbruk er en risikofaktor for hepatitt A-infeksjon. Vanligvis forekommer sykdommen blant misbrukere som sporadiske tilfeller, men unntaksvis oppstår større utbrudd og...
Holm AM, Berild D
28.02.1997
Sammendrag Bakterier av arten Streptococcus pneumoniae, pneumokokker, er blant de hyppigste årsakene til bakteriemi og sepsis. De siste årene har insidensen av invasive pneumokokkinfeksjoner tiltatt...