Hoel T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hoel T

Brantsæter AB, Hoel T, Kristianslund TI, Mæland A
20.03.1998
Sammendrag Direkte kontakt med gnagere eller deres avføring er en kjent risikofaktor for tularemi i Norge. Både insekter og flått kan opptre som vektor for tularemi, men denne smittevei er ikke...
Jensenius M, Espinoza R, Hoel T, Øktedalen O, Heger B, Skar AG, Grinde B, Skaug K, Berild D
10.03.1997
Sammendrag Intravenøst stoffmisbruk er en risikofaktor for hepatitt A-infeksjon. Vanligvis forekommer sykdommen blant misbrukere som sporadiske tilfeller, men unntaksvis oppstår større utbrudd og...