Heger B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heger B

Jensenius M, Heger B, Dalgard O, Stiris M, Ringertz SH
10.05.1999
Sammendrag Invasive infeksjoner forårsaket av bakterier og sopp er vanlige komplikasjoner til intravenøst stoffmisbruk. En rekke vitale organer og organstrukturer, f.eks. hjerteklaffer, store...
Mæhlen J, Heger B, Rostrup M
20.05.1997
Sammendrag Miltatrofi og svekket miltfunksjon, hyposplenisme, er en lite påaktet, men ikke sjelden komplikasjon til inflammatorisk tarmsykdom. Vi refererer et tilfelle av fatal pneumokokkinfeksjon...
Jensenius M, Espinoza R, Hoel T, Øktedalen O, Heger B, Skar AG, Grinde B, Skaug K, Berild D
10.03.1997
Sammendrag Intravenøst stoffmisbruk er en risikofaktor for hepatitt A-infeksjon. Vanligvis forekommer sykdommen blant misbrukere som sporadiske tilfeller, men unntaksvis oppstår større utbrudd og...