Skaug K

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Skaug K

Eagan T, Gulsvik A, Mørkve O, Skaug K
20.11.1999
Sammendrag Antall sykehusinnleggelser kan brukes som et estimat for befolkningens behov for fylkeskommunale helsetjenester. Sykehusinnleggelser for obstruktiv lungesykdom og pneumoni er tidligere...
Stene-Johansen K, Skaug K, Blystad H
20.10.1999
Sammendrag Et økende antall tilfeller av hepatitt A blant stoffmisbrukere i de senere år er bakgrunnen for denne molekylærepidemiologiske studien av hepatitt A-virus i Norge. Av 1242 meldte tilfeller...
Samdal HH, Skaug K, Stigum H, Hervig T, Kjeldsen-Kragh J, Skar AG
20.01.1999
Sammendrag I løpet av 1996-97 ble 33638 norske blodgivere undersøkt for infeksjon med humant T-lymfotropt virus type I og II (HTLV-I/II). Formålet med undersøkelsen var å skaffe grunnlag for å...
Jensenius M, Espinoza R, Hoel T, Øktedalen O, Heger B, Skar AG, Grinde B, Skaug K, Berild D
10.03.1997
Sammendrag Intravenøst stoffmisbruk er en risikofaktor for hepatitt A-infeksjon. Vanligvis forekommer sykdommen blant misbrukere som sporadiske tilfeller, men unntaksvis oppstår større utbrudd og...