Grinde B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Grinde B

Jensenius M, Espinoza R, Hoel T, Øktedalen O, Heger B, Skar AG, Grinde B, Skaug K, Berild D
10.03.1997
Sammendrag Intravenøst stoffmisbruk er en risikofaktor for hepatitt A-infeksjon. Vanligvis forekommer sykdommen blant misbrukere som sporadiske tilfeller, men unntaksvis oppstår større utbrudd og...
Grinde B, Jonassen TØ
10.10.1996
Sammendrag Den enorme satsingen på utvikling av medikamenter som hemmer HIVs proteinase begynner å bære frukter. I USA ble saquinavir (Invirase, Roche) godkjent for behandling av pasienter med AIDS i...