Jensenius M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jensenius M

Jensenius M, RingertzSH
20.10.1999
Preeksposisjonell massevaksinasjon i miljøet må til For første gang i moderne norsk historie opplever vi nå, like før tusenårsskiftet, at en tilnærmet utryddet smittsom sykdom på ny blusser opp og...
Jensenius M, Heger B, Dalgard O, Stiris M, Ringertz SH
10.05.1999
Sammendrag Invasive infeksjoner forårsaket av bakterier og sopp er vanlige komplikasjoner til intravenøst stoffmisbruk. En rekke vitale organer og organstrukturer, f.eks. hjerteklaffer, store...
Jensenius M, Gerlyng P, Hasle G, Hopen G, Vene S, Bruu A-L
30.06.1998
Sammendrag Flekkfebersykdommer (flåttbårne rickettsioser) er viktige zoonoser som forekommer i mange tropiske og subtropiske strøk. I løpet av det siste tiåret har antall diagnostiserte tilfeller...
Holm B, Jensenius M
30.01.1998
Sammendrag Akutt hemolyse på grunn av mangel på glukose-6-fosfat-dehydrogenase er vanlig blant svarte, i middelhavsområdet, i Midtøsten og i Orienten. Defekten medfører at erytrocyttene har nedsatt...
Jensenius M, Myrvang B
30.01.1998
Sammendrag Febersykdom uten fokale symptomer hos en person som har besøkt tropene eller subtropene, er et økende helseproblem i de fleste vestlige land. Tilstanden kan forårsakes av mange...
Jensenius M, Gundersen SG
30.11.1997
Sammendrag På 1950-tallet forlot virussykdommen denguefeber sitt hjem i Sørøst-Asia. Resultatet, slik vi ser det nå 40 år senere, er skremmende. Fra å ha vært en nærmest ukjent tilstand er...
Jensenius M, Gundersen SG, Vene S, Bruu A-L
30.11.1997
Sammendrag Denguefeber, og dens alvorlige variant hemoragisk denguefeber, er i løpet av de siste tiårene blitt et betydelig globalt helseproblem. Sykdommen er nå endemisk i folkerike områder i bl.a...
Jensenius M, Mæland A, Kvale D, Farstad IN, Vene S, Bruu A-L
10.11.1997
Sammendrag Q-feber er en viktig zoonose som forekommer i samtlige verdensdeler. Til forskjell fra de fleste andre europeiske land, har vi foreløpig ingen holdepunkter for endemisk smitte i Norge,...
Jensenius M, Mæland A, Vene S
30.06.1997
Sammendrag Endemisk flekktyfus, som forårsakes av Rickettsia typhi, er i globalt perspektiv en viktig zoonose. Smittestoffet overføres fra gnagere til mennesker med lopper. Vi beskriver her de tre...
Jensenius M, Myrvang B, Størvold G
20.06.1997
Sammendrag Serøs meningitt er en ikke uvanlig komplikasjon til primær genitalinfeksjon forårsaket av herpes simplex-virus type 2 (HSV-2). Til forskjell fra andre virale meningitter, medfører HSV-2-...
Jensenius M, Myrvang B, Størvold G
20.06.1997
Sammendrag Mollarets meningitt kjennetegnes av residiverende serøse meningitter hos ellers friske personer. Det er nylig vist at de fleste tilfellene forårsakes av herpes simplex-virus type 2 (HSV-2...
Jensenius M, Espinoza R, Hoel T, Øktedalen O, Heger B, Skar AG, Grinde B, Skaug K, Berild D
10.03.1997
Sammendrag Intravenøst stoffmisbruk er en risikofaktor for hepatitt A-infeksjon. Vanligvis forekommer sykdommen blant misbrukere som sporadiske tilfeller, men unntaksvis oppstår større utbrudd og...
Jensenius M, Holm B, Calisch TE, Haugen K, Sandset PM
10.09.1996
Sammendrag Mange misbrukere injiserer narkotika i de dype venene i lyskene eller på halsen. Slike dype venøse injeksjoner medfører fare for en rekke komplikasjoner, bl.a. tromboser. Vi beskriver her...